Gimnazijoje dirba 49 mokytojai.

Iš jų:

  • 20 - mokytojai metodininkai;

  • 22 - vyresnieji mokytojai;

  • 7 - mokytojai.

Gimnazijos administracija

Nuotraukoje: iš kairės sėdi dir. R.Eikevičius, dir. pav. V.Venciuvienė, dir. pav. B.Adomavičienė, stovi dir. pav. A.Simanavičius, buhalterė G.Mačiulienė, raštinės vedėja O.Maumavičienė, sekretorė A.Atkočaitienė, vyr. buhalterė V.Miliauskienė.

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. R.Abromas, mokyt. Z.Jankauskienė, mokyt. M.Andriukaitienė, stovi mokyt. J.Jokimaitis, mokyt. A.Oniūnas, mokyt. J.Plečkaitienė, dir. R.Eikevičius, mokyt. R.Girdauskienė, mokyt. K.Urbaitienė

Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. A.Eikevičienė, dir. pav. V.Venciuvienė, mokyt. B.Ambraziūnienė, stovi mokyt. R.Bacevičienė, mokyt. M.Simanavičienė, mokyt. E.Karpavičienė, mokyt. D.Strimaitienė.

Menų, technologijų ir muzikos mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. V.Puidienė, dir. pav. B.Adomavičienė, stovi mokyt. A.Bacevičius, mokyt. T.Vencius, mokyt. S.Žaganevičienė, mokyt. R.Girdauskas, mokyt. M.Valaitis, mokyt. E.Legotienė, mokyt. R.Jurkšaitis.

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. A.Eikevičienė, mokyt. E.Būdienė, mokyt. I.Dimšaitė-Cirtautienė, stovi mokyt. E.Venciuvienė, mokyt. M.Simanavičienė, mokyt. V.Damijonaitienė.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. V.Pašiūnienė, stovi mokyt. D.Balčiūnienė, mokyt. V.Sodonytė-Jurkšaitienė, mokyt. R.Barisevičiūtė.

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. G.Jokimaitienė, mokyt. D.Klimienė, stovi mokyt. V.Paulikaitė, mokyt. L.Gončaruk, mokyt. G.Žemaitienė, mokyt. V.Stoliarenokienė.

Pagalbos mokiniui specialistai

Nuotraukoje: iš kairės sėdi logopedė spec. pedagogė. R.Vadlugienė, sveikatos pr. spec. B.Petrauskienė, mokyt. padėjėja J.Binisevičienė, stovi socialinė pedag. R.Stepaitienė, spec. pedagogė L.Venciuvienė, psichologė V.Sodonytė-Jurkšaitienė

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button