Sargyboms buvo skirta užduotis patruliuojant prie valstybės sienos aptikti pasislėpusius asmenis, daiktus ar kitokius pažeidimo požymius. Pažeidimas buvo numatytas vienos iš trijų sargybų patruliavimo maršrute, tik jos to nežinojo. Patruliavimo metu buvo visi mokomi kaip laikytis maskuotės, kaip vykdyti pasiklausymą. Apie 22.00 val. viena iš grupių pranešė, kad rado maišą, ant kurio buvo užrašyta „LM Cigaretės“. Suradęs krovinį pareigūnas buvo paskirtas operacijos vadovu ir turėjo organizuoti pasalą su tikslu sulaikyti asmenis, kurie gali ateiti jį pasiimti. Į pasalos rajoną nedelsiant buvo sukviestos visos pratybose dalyvaujančios grupės ir išdėstytos vietovėje taip, kad galėtų stebėti vietą, kur yra krovinys, matytų iš visų pusių link krovinio artėjančius asmenis,  užkirstų kelią jų atsitraukimui, ir, svarbiausia, greitai ir netikėtai galėtų atlikti asmenų sulaikymą.  Išsidėsčius vietovėje prasidėjo nuobodus, nerimastingas laukimas kas bus toliau, nes instruktažo metu buvau paminėjęs, kad galimi du atvejai,  kai surasit pažeidimo vietą ir atliksit pasalą, pažeidėjai gali ateiti, o jei  išsiduosit, tai galit pralaukti iki ryto ir nieko nesulaukti. 

          Artėjant vidurnakčiui vis dėlto pažeidėjai pasirodė. Asmuo ilgai neišsidavė, kad atėjo pasiimti cigarečių, vis vaikštinėjo aplink, kažko ieškojo, apsimetė nuobodžiaujančiu, bet galop ryžosi nueiti į tą vietą kur gulėjo paslėptas „turtas“. Buvo duota komanda sulaikymui. Šturmo grupė greitai pažeidėją sulaikė ir uždėjo antrankius. Vėliau buvo pademonstruota kaip atliekama asmens apžiūra, apžiūrima vietovė, kaip sulaikytasis pristatomas į užkardą.

          Jaunųjų pasieniečių naktiniuose mokymuose mokiniams pasakojo ir praktiškai rodė ką reikia daryti savo asmeniniu pavyzdžiu Sargybų skyriaus vyresnysis specialistas Robertas Finagėjevas, specialistas Marius Dubinskas ir vyresnysis pasienietis Giedrius Čepaitis. Praleidę kartu jaunimas ir pareigūnai spėjo vieni kitus geriau pažinti, pabendrauti apie pomėgius ir siekius. Reikia tikėtis, kad jų nuoširdus bendravimas leis mokiniams apsispręsti dėl ateities. 

Foto: straipsnio autoriaus

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button