KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS      
DARBUOTOJŲ,DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,VIDUTINIS MĖNESINIS  
DARBO UŽMOKESTIS LITAIS 2014 IV KETV.        
                 
Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2013 m.vidutinis mėnesio išmokamas darbo užmokestis (atskaičius mokesčius metinis) 2014 m.vidutinis mėnesio išmokamas darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)IVketv.  
 
 
 
 
 
Pavaduotojos ugdymui     3 2782 2788  
Mokytojai   58,6 1950 1799  
Auklėtojos   6 1289 1359  
Mokytojo padėjėjos   1,5 507 558  
Bibliotekininkės   1,65 551 625  
Programuotojai   1 714 720  
Bendrabučio auklėtojos 1 619 645  
Auklėtojos padėjėjos 3,5 646 676  
Ūkvedys sandėlininkas 1 417 417  
Remonto darbininkai 1,5 760 790  
Rūbininkės   1,5 570 585  
Kiemsargiai   1,25 380 406  
Naktiniai sargai   3 892 920  
Virėjos     6 544 570  
Naktinė auklės   2 811 815  
Vairuotojai   1,5 614 675  
Kūrikai     4,5 623 680  
Valytojos     8 608 639  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button