Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje balandžio 6 dieną vyko vienas unikaliausių bėgimų Lietuvoje Šiaulių karinio aerodromo kilimo – tūpimo taku „Runway Run 2019“. Runway Run 2019 – tai unikalus, vienintelis toks Lietuvoje bėgimas Kilimo tūpimo taku, kuriuo kyla ir leidžiasi Lietuvos Karinių oro pajėgų orlaiviai kartu su NATO oro policijos misiją vykdančiais sąjungininkų naikintuvais. Šis bėgimas skirtas paminėti NATO Aljanso 70-metį ir 15 – ąsias įstojimo į NATO aljansą metines. Renginio dalyvius sveikino ir apdovanojo krašto apsaugos ministras R. Karoblis.  Taip pat renginio dalyviai galėjo apžiūrėti ir susipažinti su NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės ginkluote ir ekipuote: Vokietijos tanku „Leopard 2", 36 tonas sveriančia ratine pėstininkų kovos mašina „Boxer", šarvuotu žvalgybos automobiliu „Fenek", pėstininkų kovos mašina „Marder" ir kt. Be to, renginio metu buvo galimybė pamatyti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų karinius orlaivius, NATO oro policijos misiją vykdantį Lenkijos karinių oro pajėgų naikintuvą F-16, kurie skraidė bėgimo metu virš bėgikų galvų.

Bėgime dalyvavo ir Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos jaunojo pasieniečio būrelio nariai, užkardos pareigūnai, Pagėgių rinktinės pareigūnai. Kartu su dar beveik 9000 dalyvių prabėgo 3000 m. distanciją, apžiūrėjo karinės technikos ir ginkluotės ekspoziciją, aplankė Šiaulių užkardą.

 

Autorius: D.Stepšys, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vadas

<

     Trečiadienį (vasario 6 d.) Kudirkos Naumiesčio Jaunojo pasieniečio būrelio (toliau – JPB) nariai lankėsi Pagėgių pasienio rinktinėje (toliau – rinktinė).

     Moksleiviai susipažino su rinktinės struktūra, skyriais, apžiūrėjo patalpas, pabuvojo laikino sulaikymo kameroje.Rinktinės muziejuje buvo prisiminta „Ramzio“ istorija, apžiūrėti turimi eksponatai. JPB nariai klausinėjo apie kontrabandos gabenimo būdus ir bandė panešėti naščius su „nelegaliu kroviniu“.

     Jaunuoliai taip pat apsilankė rinktinės vado kabinete, kur pulkininkas Rimantas Timinskis sakė: „Džiaugiuosi matydamas smalsius, žingeidžius jaunuolius, kurie žino ko nori bei siekia užsibrėžtų tikslų. Pradžia jau padaryta, o visa kita jūsų pačių rankose“. Vėliau apžiūrėta lauko ekspozicija, kurioje yra ne tik kontrabandos gabenimui naudotos priemonės, bet ir tarnyboje nebenaudojamas keturratis, laivas ant oro pagalvių.Daugiausia asmenukių buvo daroma šalia „ichtiandro“, turinčio labai tikrovišką žvilgsnį. Rinktinėje įrengtą modernią šaudyklą JPB būrelio nariai aplankė iškart po ten vykusių pareigūnų mokymų.Sienos kontrolės skyriaus pareigūnai Daiva Liubinskaitė bei Antanas Musvydas jaunuoliams pasakojo apie pasieniečių veiklą susijusią su užsieniečių kontrole ir nelegalios migracijos prevencija rinktines veiklos teritorijoje.

     Kalbėjo kaip yra priimami ir kontroliuojami sprendimai dėl užsieniečių įpareigojimų išvykti/grąžinimo iš Lietuvos Respublikos, kokiais atvejais užsieniečiams gali būti uždrausta atvykti į LR. Pareigūnai akcentavo, kad užsieniečių prieglobsčio suteikimo procedūra yra sudėtinga, turinti daug etapų, kokie yra pirminiai šios procedūros veiksmai. Buvo parodytas dienos maisto davinys, kurį gauna prieglobsčio prašymą pateikę asmenys.

     Moksleiviai turėjo galimybę susipažinti ir išbandyti elektroninį pirštų skanavimo įrenginį.

     Apsilankymas PPR baigėsi sporto salėje, kur Pasieniečių mokyklos Profesinių dalykų skyriaus pareigūnas Viktoras Laurinavičius po intensyvios mankštos mokė jaunuolius savigynos pagrindų.

     Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 8 nariai. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

 

Autorius: Dainius Stepšys, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vadas

     Penktadiėnį jaunojo pasieniečio būrelio susirinkimo metu buvo priimami „oficialiai“ į būrelį nauji nariai.  Jaunaisiais pasieniečiais norintys tapti turi praeiti įvairius išbandymus ir gauti visų narių pritarimą. Išbandyti buvo septyni pretendentai. Išbandymo metu jaunuoliai turėjo parodyti darnų įvairių veiksmų atlikimą, išsakyti savo lūkesčius būrelyje, išbandyta fizinis pajėgumas, drausmė, disciplina, parodė gebėjimus kurti ir žinias apie pasieniečio darbą.

     Pilnai apsiginklavę ir šiltai apsirengę jaunuoliai įrodinėjo, kad pasiruošę ginti draugus ir tėvynę, įrodė, kad nėra priešų siųsti „šnipai“, kad moka naudotis ginklais ir yra bebaimiai, pasirengę kolektyviniam darbui.

     Išbandymus praėjo visi pretendentai. Po pratybų dar kartą buvo suteikta teisė persigalvoti, jei kam nepatiko, gali išeiti iš rikiuotės ir eiti namo. Tokių neatsirado, visi vienbalsiai kartojo, kad turi tikslą tapti pasieniečiais ir būrelis padės jiems daugiau sužinoti apie šią profesiją.

     Pabaigoje visi iškilmingai prisiekė. Po priesaikos jaunuoliams buvo įteikti pažymėjimai, ženkliukai bei maškinėliai su jaunojo pasieniečio būrelio simbolika.

     Tokie renginiai į graži tradicija.

     Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 8 nariai. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

 

Autorius: Dainius Stepšys, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vadas

          Trečiadienį VSAT centrinėje įstaigoje Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelio (JPB) nariai susitiko su VSAT vadu Renatu Požėla. Susitikime buvo kalbama apie būrelio veiklą, jaunuolių planus renkantis gyvenimo kelią bei VSAT veiklos aktualijas ir perspektyvas.

          Trečiadienį sukako 6 metai, kai Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardoje buvo įkurtas JPB. Į Vilnių 9 būrelio narius atlydėjo užkardos vadas Dainius Stepšys, o susitikime su R. Požėla taip pat dalyvavo Pagėgių rinktinės vadas Rimantas Timinskis.

          VSAT vadas jauniesiems pasieniečiams papasakojo apie tarnybos šiandienos aktualijas, sparčius organizacijos pokyčius. R. Požėla teigė viltingai žvelgiąs į būrelio narius kaip ateityje galinčius papildyti profesionalių VSAT pareigūnų gretas, kaip pilietiškus ir visuomeniškus jaunuolius.

          Pasieniečių vadovas ragino JPB narius aplankyti kuo daugiau VSAT padalinių ir juose organizuojamų renginių, kad mokiniai dar geriau susipažintų su tarnybos veikla, pajustų pasienietiško gyvenimo specifiką.

          Kudirkos Naumiesčio užkardos vadas ir būrelio vadovas D. Stepšys papasakojo apie itin intensyvią ir įdomią JPB veiklą, organizuojamus užsiėmimus, išvykas, tradicijas, bendradarbiavimą tiek su vietinėmis bendruomenėmis, tiek švietimo, teisėsaugos ir kitomis įstaigomis.

          Apie tai, kodėl ir kaip pasirinko JPB, kalbėjo ir jaunieji Kudirkos Naumiesčio pasieniečiai. Dauguma jų atėjo į būrelį informacijos gavę iš bendraklasių ar draugų. Nė vienas jaunuolis naryste JPB nenusivylė ir su malonumu dalyvauja visuose būrelio užsiėmimuose. Trys iš į Vilnių atvykusio devintuko teigė planuojantys rinktis mokslus VSAT Pasieniečių mokykloje. Dar pora nori pirmiausiai atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, o tada neatmeta galimybės tapti pasieniečiais.

          Po šio susitikimo jaunieji Kudirkos Naumiesčio pasieniečiai išvyko į Vilniaus rajono Mickūnų miestelyje įsikūrusį VSAT Kinologijos centrą.

          Svečius pasitiko ten dirbantis Kinologinės veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Kriaučiūnas.

          Susitikimo metu JPB nariai apžiūrėjo centro patalpas, pamatė ir įvertino tarnybinių šunų ir jų šeimininkų gyvenimo sąlygas treniruočių aikštynus, kitas patalpas. Norintys galėjo pasimatuoti šunų dresavimui skirtą kostiumą bei pasitikrinti savo fizinį pajėgumą – pilnai apsirengus atsistoti nuo žemės be rankų pagalbos – nepavyko.

          Vėliau mokymų klasėje K.Kriaučiūnas mokiniams papasakojo apie kinologiją, kokius šunis dažniausiai dresuoja, parodė filmuotą medžiagą apie tai, kokioms užduotims vykdyti yra rengiami pasieniečių augintiniai. Susitikimo metu trumpai papasakojo ir parodė pavyzdžius apie sprogstamąsias medžiagas, augalinius ir sintetinius narkotikus, parodė, kokius tarnybiniai šunys dažniausia randa vietovėje daiktus, kuriuos išmėto sprukdami pažeidėjai. 

          Vienas iš įdomiausių susitikimo momentų buvo tada, kai į klasę įėjo kinologas Linas su savo trijų mėnesių augintiniu Niko. Jie pademonstravo ką jau moka, koks jų gyvenimas kartu, kas laukia ateityje, papasakojo apie kinologo ir šuns darbo, treniravimo ir gyvenimo kartu ypatumus. Jaunuoliai sužinojo kaip galima įgyti kinologą specialybę.

          Ir pabaigai, kadangi būrelis kovo 14 d. minėjo 6 metų jubiliejų, visi draugiškai valgė tortą ir gėrė arbatą.

          Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 12 narių. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

 

Autorius: Dainius Stepšys, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vadas

          Trečiadienį Jaunojo pasieniečio būrelio susirinkimo metu buvo priimamas į būrelį naujas narys.  Jaunaisiais pasieniečiais norintys tapti turi praeiti įvairius išbandymus ir gauti visų narių pritarimą. Išbandymo metu jaunuoliai turi parodyti darnų įvairių veiksmų atlikimą, išsakyti savo lūkesčius būrelyje, išbandomas fizinis pajėgumas, drausmė, disciplina, kūrybiškumas, meninis savęs išreiškimas ir tvirtas psichologinis pasirengimas.

          „Naujokas“ žygiavo, šaudė, sportavo, vaidino ir kitaip bandė įtikinti, kad yra vertas būti būrelio nariu. Noras būti priimtam buvo didžiulis, visus sunkumus nugalėjo, perkalbamas nepasidavė. Noras pažinti pasieniečio profesiją buvo didesnis. Tokį pasiryžimą kiti būrelio nariai gerbdami vienbalsiai nusprendė priimti.

          Po to būrelio senbuvių ir būrelio vėliavos akivaizdoje iškilmingai prisiekė. Vėliau bus įteikta ir pažymėjimas.

          Naujokų išbandymai visada sukelia senbuviams daug nuoširdaus juoko.

          Tokie renginiai į graži tradicija.

          Po naujojo nario priėmimo ceremonijos Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos jaunojo pasieniečių būrelis visus Lietuvos žmones sveikino su Lietuvos gimtadieniu, 100 metų sukaktimi, ir linkėjo meilės laimės, jaunatviškumo, laisvės, geros kloties ir dar daug puikių dalykų.

          Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 9 nariai. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

 

Autorius: D.Stepšys, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vadas

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button