Trečiadienį VSAT centrinėje įstaigoje Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelio (JPB) nariai susitiko su VSAT vadu Renatu Požėla. Susitikime buvo kalbama apie būrelio veiklą, jaunuolių planus renkantis gyvenimo kelią bei VSAT veiklos aktualijas ir perspektyvas.

          Trečiadienį sukako 6 metai, kai Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardoje buvo įkurtas JPB. Į Vilnių 9 būrelio narius atlydėjo užkardos vadas Dainius Stepšys, o susitikime su R. Požėla taip pat dalyvavo Pagėgių rinktinės vadas Rimantas Timinskis.

          VSAT vadas jauniesiems pasieniečiams papasakojo apie tarnybos šiandienos aktualijas, sparčius organizacijos pokyčius. R. Požėla teigė viltingai žvelgiąs į būrelio narius kaip ateityje galinčius papildyti profesionalių VSAT pareigūnų gretas, kaip pilietiškus ir visuomeniškus jaunuolius.

          Pasieniečių vadovas ragino JPB narius aplankyti kuo daugiau VSAT padalinių ir juose organizuojamų renginių, kad mokiniai dar geriau susipažintų su tarnybos veikla, pajustų pasienietiško gyvenimo specifiką.

          Kudirkos Naumiesčio užkardos vadas ir būrelio vadovas D. Stepšys papasakojo apie itin intensyvią ir įdomią JPB veiklą, organizuojamus užsiėmimus, išvykas, tradicijas, bendradarbiavimą tiek su vietinėmis bendruomenėmis, tiek švietimo, teisėsaugos ir kitomis įstaigomis.

          Apie tai, kodėl ir kaip pasirinko JPB, kalbėjo ir jaunieji Kudirkos Naumiesčio pasieniečiai. Dauguma jų atėjo į būrelį informacijos gavę iš bendraklasių ar draugų. Nė vienas jaunuolis naryste JPB nenusivylė ir su malonumu dalyvauja visuose būrelio užsiėmimuose. Trys iš į Vilnių atvykusio devintuko teigė planuojantys rinktis mokslus VSAT Pasieniečių mokykloje. Dar pora nori pirmiausiai atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, o tada neatmeta galimybės tapti pasieniečiais.

          Po šio susitikimo jaunieji Kudirkos Naumiesčio pasieniečiai išvyko į Vilniaus rajono Mickūnų miestelyje įsikūrusį VSAT Kinologijos centrą.

          Svečius pasitiko ten dirbantis Kinologinės veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Kriaučiūnas.

          Susitikimo metu JPB nariai apžiūrėjo centro patalpas, pamatė ir įvertino tarnybinių šunų ir jų šeimininkų gyvenimo sąlygas treniruočių aikštynus, kitas patalpas. Norintys galėjo pasimatuoti šunų dresavimui skirtą kostiumą bei pasitikrinti savo fizinį pajėgumą – pilnai apsirengus atsistoti nuo žemės be rankų pagalbos – nepavyko.

          Vėliau mokymų klasėje K.Kriaučiūnas mokiniams papasakojo apie kinologiją, kokius šunis dažniausiai dresuoja, parodė filmuotą medžiagą apie tai, kokioms užduotims vykdyti yra rengiami pasieniečių augintiniai. Susitikimo metu trumpai papasakojo ir parodė pavyzdžius apie sprogstamąsias medžiagas, augalinius ir sintetinius narkotikus, parodė, kokius tarnybiniai šunys dažniausia randa vietovėje daiktus, kuriuos išmėto sprukdami pažeidėjai. 

          Vienas iš įdomiausių susitikimo momentų buvo tada, kai į klasę įėjo kinologas Linas su savo trijų mėnesių augintiniu Niko. Jie pademonstravo ką jau moka, koks jų gyvenimas kartu, kas laukia ateityje, papasakojo apie kinologo ir šuns darbo, treniravimo ir gyvenimo kartu ypatumus. Jaunuoliai sužinojo kaip galima įgyti kinologą specialybę.

          Ir pabaigai, kadangi būrelis kovo 14 d. minėjo 6 metų jubiliejų, visi draugiškai valgė tortą ir gėrė arbatą.

          Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 12 narių. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

 

Autorius: Dainius Stepšys, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vadas

          Trečiadienį Jaunojo pasieniečio būrelio susirinkimo metu buvo priimamas į būrelį naujas narys.  Jaunaisiais pasieniečiais norintys tapti turi praeiti įvairius išbandymus ir gauti visų narių pritarimą. Išbandymo metu jaunuoliai turi parodyti darnų įvairių veiksmų atlikimą, išsakyti savo lūkesčius būrelyje, išbandomas fizinis pajėgumas, drausmė, disciplina, kūrybiškumas, meninis savęs išreiškimas ir tvirtas psichologinis pasirengimas.

          „Naujokas“ žygiavo, šaudė, sportavo, vaidino ir kitaip bandė įtikinti, kad yra vertas būti būrelio nariu. Noras būti priimtam buvo didžiulis, visus sunkumus nugalėjo, perkalbamas nepasidavė. Noras pažinti pasieniečio profesiją buvo didesnis. Tokį pasiryžimą kiti būrelio nariai gerbdami vienbalsiai nusprendė priimti.

          Po to būrelio senbuvių ir būrelio vėliavos akivaizdoje iškilmingai prisiekė. Vėliau bus įteikta ir pažymėjimas.

          Naujokų išbandymai visada sukelia senbuviams daug nuoširdaus juoko.

          Tokie renginiai į graži tradicija.

          Po naujojo nario priėmimo ceremonijos Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos jaunojo pasieniečių būrelis visus Lietuvos žmones sveikino su Lietuvos gimtadieniu, 100 metų sukaktimi, ir linkėjo meilės laimės, jaunatviškumo, laisvės, geros kloties ir dar daug puikių dalykų.

          Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 9 nariai. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

 

Autorius: D.Stepšys, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vadas

          Pirmadienį VSAT Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos specialistas Marius Dubinskas atlydėjo Jaunojo pasieniečio būrelio narius į Pagėgių rinktinės Štabą, kur moksleiviams vyko praktiniai mokymai su šaunamuoju ginklu.

          VSAT Pasieniečių mokyklos Profesinių dalykų skyriaus jaunesnysis specialistas, Algirdas Narūnas atsakingas už šaudymų organizavimą bei vykdymą Pagėgių rinktinėje tarnaujanties pareigūnams,  mokymus moksleiviams pradėjo akcentuodamas 12 pagrindinių saugumo šaunamuoju ginklu taisyklių:

 1. Su šaunamuoju ginklu būtina elgtis taip, tarsi, jis būtų užtaisytas;
 2. Visada laikykite šaunamąjį ginklą nukreiptą saugia kryptimi;
 3. Nelaikykite piršto ant nuleistuko;
 4. Prieš šaudymą visada reikia įsitikinti, kad taikinys ir šaudymo vietovė – saugi;
 5. Įsitikinkite, kad ginklas neužtaisytas;
 6. Būtina perskaityti naudotojo taisykles, pateikiamas kartu su šaunamuoju ginklu, kadangi mokymų laikas ribotas, šiandien to nedarysime (pastarasis teiginys sulaukė aplodismentų);
 7. Prieš šaudant būtina įsitikinti, kad ginklas veikia tinkamai, o vamzdis yra švarus;
 8. Galima naudoti tik šaunamojo ginklo gamintojo rekomenduojamus šovinius;
 9. Būtina naudoti kokybišką akių ir ausų apsaugą;
 10. Griežtai draudžiama naudoti šaunamąjį ginklą apsvaigus nuo alkoholio ar kitų svaigalų;
 11. Ginklai saugomi neužtaisyti ir tik tam specialiai įrengtose vietose; 
 12. Paskutinė, bet ne ką mažiau svarbi taisyklė, kad šaunamojo ginklo  transportavimas griežtai reglamentuotas teisės aktais“.

          Praktinė mokymų dalis prasidėjo nuo supažindinimo su pasienio pareigūnų tarnyboje  naudojamais šaunamaisiais ginklais tokiais kaip Gloc 19, Glock 17, Walter P99. Glock 19, tai dažniausiai pasieniečių turimas pagalbininkas tarnybos metu, todėl jam buvo skirta daugiausiai dėmesio. JPB nariai buvo supažindinti su ginklo dalimis, parodytas Glock 19 dalinis išardymas, paaiškinta, kad ardant ginklą jo dalys turi būti dedamos  iš eilės, kad galėtum kuo greičiau ginklą surinkti ir naudoti. Kiekvienas turėjo galimybę, išardyti ir  surinkti ginklą.

          Taip pat praktinių užsiėmimų metu buvo naudotas taktinis žibintas su lazeriniu taikikliu GTL-21, kuris padeda treniruoti ne tik pradedančiųjų taiklumą. Moksleiviai džiaugėsi būrelio vadovo, Kudirkos Naumiesčio užkardos vado, Dainiaus Stepšio, dar mokymų planuose numatyta tema ir sakė:  „Tai vieni įsimintiniausių mokymų!“

Autorius: Vita Ažnė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Pagėgių rinktinės Vyresnioji specialistė

          Penktadienį Kudirkos Naumiesčio Jaunojo pasieniečio būrelio nariai dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės organizuotame krepšinio 3x3 turnyre, kuris vyko Šakių rajono savivaldybės jaunimo ir sporto centre. Varžybose dalyvavo Bardinų, Viešvilės, Kybartų, Vištyčio, Kudirkos Naumiesčio, Šilgalių, Plaškių, Rociškių, Vileikių užkardų, Jaunojo pasieniečio būrelio bei Kriminalinės žvalgybos skyriaus komandos.

          Jaunojo pasieniečio būrelio komanda pateko į A pogrupį, kur turėjo susikauti su keturiomis komandomis. Visos dalyvių komandos burtų keliu buvo suskirstytos į du pogrupius, kuriuose žaidžiama „rato“ sistema. Po kovų pogrupiuose ir pusfinaliuose paaiškėjo, kad dėl  3-iosios vietos varžysis Kudirkos Naumiesčio užkardos komanda ir Jaunojo pasieniečio būrelio nariai. Stipresni buvo pareigūnai. Mokiniai iš 11 komandų liko ketvirti.      

          Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 8 nariai. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

 

Autorius: JPB vadovas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos vadas D.Stepšys

          Trečiadienį Kudirkos Naumiesčio užkardos jaunojo pasieniečio būrelis vyko į Pagėgių rinktinės Vileikių užkardą. Ši užkarda saugo Lietuvos Respublikos valstybinę sieną su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi.

          Užkardos vadas Marius Mulskis pristatė užkardos veiklą, saugomą valstybės sienos ruožą, šios užkardos ypatumus, išskiriančius juos iš kitų. Vėliau vaizdžiai pademonstravo ir papasakojo kaip veikia valstybės sienos stebėjimo sistemos. Būrelio nariai apžiūrėjo užkardos teritoriją, turimą techniką, kitas priemones. Susipažino su valstybės sienos apsauga pasienio vandenyse, kur juda vandens transportas. M.Mulskis mokiniams papasakojo apie vykdomas sargybas su kateriais, jų skirtumus nuo sargybų sausumoje, padiskutavo kaip reikėtų priverstinai stabdyti nestojusias tokias transporto priemones.

          Vėliau visi išvyko apžiūrėti kaip yra įrengta valstybės siena, kaip atrodo vaizdo stebėjimo sistemų bokštai, kiti statiniai. Jaunojo pasieniečio būrelio nariai turėjo galimybę pabendrauti su pareigūnais, vykdančiais patruliavimą kateriu ir apžiūrėti patį katerį.

          Visi jaunuoliai džiaugėsi šiltu priėmimu, suteiktomis žiniomis ir įspūdžiais.

          Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 8 nariai. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

Autorius: JPB vadovas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos vadas D.Stepšys

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button