Trečiadienį Kudirkos Naumiesčio užkardoje rinkosi Jaunojo pasieniečio būrelio nariai ir mokėsi išgyvenimo gamtoje, tai yra įkurti ugnį priemonėmis, kurios randamos gamtoje. Pratybas pravedė Pagėgių rinktinės Sargybų skyriaus specialistas Marius Dubinskas.

                      Vietovėje jaunuoliai buvo supažindinti su būdais kaip galima būtų įkurti ugnį ir kokias priemones naudoti. Visi suprato, kad norint išgyventi gamtoje, ugnis labai svarbi. Tai ir šiluma ir šiltas maistas.

                      Po teorinio pasiruošimo būrelio nariai rinko tinkamas medžiagas, su vadovo pagalba gaminosi įrankį, kurio pagalba kuriamas laužas ir jį visi praktiškai naudojo. Įdėjus didžiules pastangas lengvas dūmelis pasirodė. Ugnis buvo užsispyrusi ir nenorėjo nudžiuginti pratybų dalyvių. Užsiėmimų metu dalyviai suprato, kad ugnies įkūrimas yra nelengvas darbas. Kiekvienas tam turi būti pasiruošęs iš anksto. Gamtoje surandamos medžiagos dažnai būna drėgnos ir ne visada tinkamos. Todėl kiekvienas su savimi turėtų turėti ką nors sauso, kad ir mažą kuokštelį sausų samanų. Tada laužas lengviau ir greičiau džiugins jo trokštančius.

                      Užsiėmimų metu jaunuoliai tiek įdėjo pastangų, kad turėjo nusirengti striukes. Karšta buvo ne nuo laužo, bet nuo fizinio darbo, kurio pareikalavo jo įkūrimas panaudojant vietovėje surastas priemones. Aktyviausiam būrelio nariui Marius Dubinskas kaip paskatinimą įteikė kareiviško maisto davinio paketą. Jaunieji pasieniečiai galėjo pamatyti kaip kariai apsirūpina šiltu maistu. Pakete yra košės davinys, kuris sušildomas turint tik vandens. Cheminės medžiagos, sureagavusios su vandeniu išskiria tiek šilumos, kad rankose nenulaikysi.

                      Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 11 nariai. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

Foto: sargybų skyriaus pasienietis Lukas Sendžikas

Trečiadienį Jaunojo pasieniečio būrelio susirinkimo metu buvo priimami į būrelį nauji nariai. Jaunaisiais pasieniečiais norintys tapti turi praeiti įvairius išbandymus ir gauti visų narių pritarimą. Išbandyti buvo du pretendentai. Išbandymo metu jaunuoliai turėjo parodyti darnų įvairių veiksmų atlikimą, išsakyti savo lūkesčius būrelyje, išbandyta fizinis pajėgumas, drausmė, disciplina.

Pilnai apsiginklavę ir šiltai apsirengę jaunuoliai įrodinėjo, kad pasiruošę ginti draugus ir tėvynę, įrodė, kad nėra priešų siųsti „šnipai“, kad moka naudotis ginklais ir yra bebaimiai, pasirengę kolektyviniam darbui.

Išbandymus praėjo visi pretendentai. Po pratybų dar kartą buvo suteikta teisė persigalvoti, jei kam nepatiko, gali išeiti iš rikiuotės ir eiti namo. Tokių neatsirado, visi vienbalsiai kartojo, kad turi tikslą tapti pasieniečiais ir būrelis padės jiems daugiau sužinoti apie šią profesiją.

Po tokių žodžių būrelio senbuvių ir būrelio vėliavos akivaizdoje visi iškilmingai prisiekė.

Naujokų išbandymai visada sukelia senbuviams daug nuoširdaus juoko.

Tokie renginiai į graži tradicija.

Kitų užsiėmimų metu įstojusiems į Jaunojo pasieniečio būrelį bus įteikti pažymėjimai.

Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 9 nariai, su naujai priimtais bus 11. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

          Antradienį Kudirkos Naumiesčio Jaunojo pasieniečio būrelio nariai dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės organizuotame krepšinio 3x3 turnyre. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos sporto salėje vykusiose varžybose dalyvavo ne tik rekordinis skaičius komandų - 14, iš VSAT Pagėgių rinktinės padalinių, tačiau sužaista ir rekordinis skaičius krepšinio varžybų – 46. Jaunojo pasieniečio būrelio komanda pateko į A pogrupį, kur turėjo susikauti su šešiomis komandomis. Aukštų rezultatų pasiekti nepavyko, į finalą pateko tik dvi stipriausios pogrupio komandos. Nugalėti nepavykus, perėmė sirgalių vaidmenį ir aktyviai sirgo už Kudirkos Naumiesčio užkardą, kurios komanda iškovojo turnyre antrą vietą.

          Jaunimas labai norėjo laimėti, nepavyko. Ir nieko tokio, juos reikia pagirti, kad stengiasi ir gyvena aktyviai.

          Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 9 nariai. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

Trečiadienį Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelio nariai lankėsi Varėnos rinktinės Kalvarijos užkardoje.

Lankytojus priėmė užkardos vado pavaduotojas mjr. Irmantas Jaskelevičius. Kalvarijos užkarda prižiūri 104.2 kilometrų ilgio vidinės Europos Sąjungos sienos ruožą. Taip pat kontroliuoja autotransporto judėjimą per Valstybės sieną Via Baltikos kelyje Kaunas – Suvalkai. Kaip pažymėjo mjr. Irmantas Jaskelevičius, šiuo keliu iš Lietuvos Respublikos ar į Lietuvos Respubliką per parą pravažiuoja vidutiniškai daugiau kaip dešimt tūkstančių lengvųjų ir krovininių automobilių. Kadangi keleivių ir krovinių per vidinę Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės sieną judėjimas yra laisvas, o VSAT pareigūnams keliami uždaviniai, kova su nelegalia migracija, prekyba žmonėmis, draudžiamų prekių, narkotinių medžiagų, ginklų gabenimu, tad čia ir atsiskleidžia pareigūnų profesionalumas. Kiekvieno automobilio nepatikrinsi, pareigūnai turi vertinti riziką ir iš viso didžiulio srauto išprofiliuoti tuos, kurie daro pažeidimus ir nusikaltimus. Vadovaudamiesi vadinamaisiais rizikos faktoriais ir pasirinktinai tikrindami jiems įtarimą sukeliančias transporto priemones, Kalvarijos užkardos pareigūnai sėkmingai kovoja su per Valstybės sieną vykstančiais neteisėtai į Europos Sąjungos ir Šengeno erdvę patekusiais trečiųjų šalių piliečiais, iš Europos plūstančiomis dažnais atvejais vogtomis transporto priemonėmis: automobiliais, valčių varikliais, dviračiais, motociklais. Paskutiniu metu, ypač padažnėjo atvejų, kuomet užkardos pareigūnams, rizikuojant sveikata ir tarnybinėmis transporto priemonėmis, tenka persekioti sulaikymo vengiančias ir pareigūnams nestojusias transporto priemones, kurios dažnai yra vogtos ar nelegaliai vykstantys asmenys. Su kiekviena diena vis daugėja padirbtų dokumentų ir asmenų, kurie tais dokumentais bando pasinaudoti. Kovoti su tokiais nusikaltimais padeda puikus bendradarbiavimas netik su kaimyniniais VSAT padaliniais, muitinės tarnyba, bet ir su Marijampolės apskrities VPK pareigūnais. Didžiausias bendras darbas vyksta su kaimyninės Lenkijos Respublikos pasienio tarnybos ir muitinės pareigūnais. Tam bendradarbiavimui plėtoti dviejų valstybių sienų sankirtoje yra įkurtas Bendradarbiavimo centras. Jo darbas palengvina ir pagreitina kontaktus tarp abiejų šalių pasienio, muitinės, policijos tarnybų, kuomet reikia skubiai reaguoti siekiant Lietuvos ar Lenkijos valstybių teritorijose patikrinti įtarimą sukėlusias transporto priemones, sulaikant pažeidėjus. Organizuojamos ir bendros sargybos, kurios tarnybą vykdo tiek Lietuvos, tiek Lenkijos teritorijoje. Centre dirba po vieną pareigūną iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio ir muitinės tarnybų. Susipažinus su Bendradarbiavimo centro darbu jaunuoliams buvo pademonstruotas kaip veikia prietaisas, kuris atlieka širdies dūžio matavimus. Jo pagalba įvairiose transporto priemonėse ieškoma pasislėpusių asmenų.

Lankantis užkardoje jaunieji pasieniečiai apžiūrėjo užkardos patalpas, susipažino su užkardos budėtojų dalies darbu, pareigūnų buitimi. Buvo parodytos patalpos, kuriose greitu laiku bus įsteigta bendra užkarda su Lenkijos pasieniečiais. Jaunuolius sudomino patalpos, kuriose laikomi sulaikyti nelegalūs migrantai. Visi susidomėję apžiūrinėjo ant sulaikymo patalpos durų įvairiomis kalbomis išraižytais užrašais. Tokiu būdu įsiamžina ten „apsistoję“ gyventojai.

Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelio nariai dėkoja Kalvarijos užkardos vadovams ir pareigūnams už šiltą priėmimą, nuoširdų ir išsamų pasakojimą apie sunkų ir reikalingą pasienio pareigūnų darbą. Visos išvykos metu jaunuolių nelepino darganotas oras, kuris jiems priminė kaip svarbu pasirinkti tinkamą aprangą ir avalynę. Matydami lauko sąlygomis dirbančius pasieniečius nuolat sau kartojo, kad nesuvokia, kaip reikėtų „pratemti“ visą pamainą.

Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje yra 9 nariai. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

2016-05-25 Kudirkos Naumiesčio užkardos pareigūnams padedant Jaunojo pasieniečio būrelio nariams buvo organizuotos taktinės pratybos. Pratybų metu buvo mokomasi pasirinkti gynybines pozicijas ir gintis nuo puolančios ginkluotos grupės, ją apsupti ir sunaikinti, kita pusė mokėsi surasti pasislėpusius pažeidėjus, ir, paaiškėjus, kad tie pažeidėjai ginkluoti, bandyti juos taip pat sunaikinti. Pratybų metu buvo aktualu pažeidėjus įvilioti į pasalą ir kuo greičiau juos nukenksminti. Taip pat buvo atliktas trumpas žygis pėsčiomis iš vienos pratybų vietos į kitą. Pratybos vyko specialiai tam įrengtoje vietoje, aikštelėje, kur pratybų dalyviai mokosi tinkamai judėti, vienas kitą pridengti, saugoti, vėliau miške, kur sąlygos labiau panašios kaip pasienio vietovėse. Pratybų metu buvo panaudoti dažasvydžio ginklai, maskuojanti apranga.

Pratybų dalyviams instruktažą kaip reikėtų elgtis su naudojamais ginklais, kur galima taikytis į besipriešinantį pažeidėją, kad jį stengtis tik sužeisti ir nuginkluoti, veiksmus persekiojant, judant, ginantis, komandinį darbą pravedė Sargybų skyriaus specialistas Marius Dubinskas, kuris aktyviai dalyvauja karių savanorių įvairiose pratybose, jam pagelbėjo pasienietis Gabrielius Balčiūnas.

Dalyvaujantys pratybose buvo suskirstyti į komandas, pasikeisdami vaidino puolančius ir besiginančius (pažeidėjus ir pareigūnus), tik keitėsi vietovė. Pažeidėjai aišku jokiomis taisyklėmis nesivadovavo – jų tikslas išlikti gyviems ir nebūti sulaikytam.

Kas ginklą naudojo pirmą kartą, jauku nebuvo, prasidėjus pratyboms baimė išnyko, jos vietą užima kiti jausmai. Visi suprato, kad ten, kur naudojamas ginklas, juokų nėra, matyti vaizdai kino filmuose nepadeda. Pratybų metu buvo ir tokių situacijų, kai ginklas užsikerta, ar neiššovė dėl to, kad neišjungtas saugiklis. Tos sugaištos sekundės ir lėmė kas lieka gyvas, kas ne.

Pratybos praėjo be traumų, su gera nuotaika ir gerai praleistu laiku.

Foto: straipsnio autoriaus

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button