Š.m. kovo 16 d. Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis vyko į Druskininkus ir aplankė Varėnos rinktinės Druskininkų užkardą bei Rezistencijos ir tremties muziejų.

Druskininkų užkardos pareigūnai aprodė užkardą, teritoriją, supažindino su užkardos saugomo ruožo ypatumais ir turimomis priemonėmis. Jaunieji pasieniečiai jau gali palyginti aplankytų užkardų skirtumus ir panašumus. Jaunimo susidomėjimo sulaukė sulaikyto transporto aikštelė, kur stovėjo keli sudaužyti automobiliai, pasak pareigūnų, automobiliai bėgo nuo pareigūnų, taranavo jų tarnybinius automobilius, bet galiausiai buvo sulaikyti.

Rezistencijos ir tremties muziejuje pasitiko jo vadovas, pats ilgus metus buvęs tremtyje, Gintautas Kazlauskas. Muziejaus pristatymas buvo iš dviejų dalių: a). tai ekspozicija iš tremties įvairiose vietose, žmonių prisiminimai pačiuose Druskininkuose muziejaus patalpose ir b). apie 30 km. pavažiavus už Druskininkų miške jau Varėnos r. apie partizanų gyvenimą.

Ekskursijos metu sužinojom daug įdomių faktų apie tremtį, ją vykdžiusius žmones, kas laukė nuvykus į naujus kraštus, kaip tremtiniai prisitaikė ir išgyveno, kaip bėgo namo ir kas jų laukė grįžus. Ekspozicijoje apstu to laikmečio nuotraukų, tremtyje buvusiųjų dokumentų, pagamintų rankdarbių ir daiktų.

Po G.Kazlausko pasakojimų visai kitaip galima įsivaizduoti ir partizanų gyvenimą ir kovas siekiant pasipriešinti sovietiniai valdžiai. Tarp visų eksponatų yra ir partizano manekenas, kuris atskleidžia kokias partizanai dėvėjo uniformas, kokie buvo jų skiriamieji ženklai, kokius apdovanojimus gaudavo. Miške aplankėm ir apžiūrėjom kaip buvo įrengiamos žeminės, kuriose jie slapstydavosi. Sužinojom daug faktų kaip priešas jų ieškodavo ir kaip stengėsi juos palaužti. Taip pat buvom nuvykę į vietas kur vyko partizanų sąskrydis, kur buvo apdovanojami ir pagerbiami pasižymėję kariai. Minėtoje vietoje buvo išrikiuoti Jaunieji pasieniečiai ir kiekvienam įteikti lankstinukai norint atkurti to laikmečio dvasią. Vieta, kur įvyko sąskrydis, buvo įdomi ir tuo, kad šalia tos vietos teka upelis, už kurio tuo laiku buvo Lietuvos valstybinė siena – demarkacinė linija, atgavus sostinę Vilnių ši linija buvo perkelta kitur. Per šią liniją iš Lenkijos keliaudavo intensyviai knygnešiai, kuriems labai padėjo Lietuvos pasieniečiai.

Išvykos metu kiekvienas gavom puikią istorijos pamoką, kurios neišmokins nei vienoje mokykloje.

Foto: straipsnio autoriaus

          2015-12-04 Kudirkos Naumiesčio užkardoje Jaunojo pasieniečio būrelis susipažino su pasieniečio darbu. Buvo organizuotas žygis prie pat valstybės sienos kur patruliavimą vykdo pasienio sargybos. Kadangi jaunimas buvo informuotas, kad turėtų tinkamus rūbus ir avalynę, žygis vyks bet kokiu oru, tai susirinko tik drąsiausi ir kurie negailėjo penktadienio vakaro. Žygio metu būrelio nariai sužinojo kaip atrodo patrulio takas, kaip nužymėta valstybinė siena, kokios taisyklės būti prie jos, kokie apribojimai. Kadangi valstybės siena eina Šešupės upės viduriu, tai jaunuoliai susipažino su išduodamais leidimais žvejybai, pramogai ar kitokiai veiklai. Aiškinomės kaip patrulis turi eiti (laikytis garso ir šviesos maskuotės), ko ieškoti, kaip elgtis aptikus kokius nors daiktus ar neįprastus požymius. Žygio metu buvo kalbama apie gamtą ir būtinybę ją išsaugoti neužterštą ir be šiukšlių, nes ne visi žvejai ir Šešupės upės pakrantės lankytojai tai supranta.

           Kadangi Jaunieji pasieniečiai nelabai buvo linkę tyliai judėti ir klausytis, stebėti aplinką, žaidimo forma buvo parodyta kas gali atsitikti. Juos užpuolė ir paėmė į nelaisvę „žali žmogeliukai“, kurie privertė išduoti jų grupei vadovaujantį (sargybos vyresnįjį) ir atlikti įvairių fizinių pratimų. Po visko jaunimas gerai suprato savo beviltišką situaciją, jei tai būtų iš tikrųjų. Po tokių pratybų būrelis judėjo kur kas drausmingiau ir netikėtai užpulti nebūtų.

           Žygio metu buvo ir daugiau situacijų, kurios galimos patruliuojančiai sargybai, buvo pasitelkiama mobili pagalba, žygis užtruko iki sutemų. Jaunimas gavo adrenalino ir įspūdžių dozę.

Foto: straipsnio autoriaus

Š.m. lapkričio 11 d. Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis lankėsi Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione, kuris įsikūręs Marijampolėje. Bataliono teritorija skirta kariams jau buvo nuo carinės Rusijos laikų. Pastatai išlikę autentiški, restauruoti ir pritaikyti šiuolaikinėms sąlygoms viduje.

Pasitiko mus bataliono atstovas ryšiams su visuomene ir aprodė teritoriją, supažindino su paminklo didžiajam kunigaikščiui Vyteniui atsiradimo istoriją. Po to aplankėm kareivinėse įkurtą freskų kambarį, kur ant sienų yra atkurti piešiniai, bylojantys istoriją nuo kunigaikščių laikų iki prieškarinės Lietuvos. Bataliono muziejuje apstu įvairių eksponatų iš kelių šimtmečių atgal laikotarpio, atkurto bataliono gyvenimo perėmus jį iš sovietinės armijos, įvairių misijų Kosove, Afganistane, bendrų pratybų su kitomis NATO narėmis, daugybė išminuotojų surinktų sprogmenų, ginkluotės. Jaunimui buvo išsamiai paaiškinta ką veikia lobistai, jų svarba kariuomenėje ir sunkumai, kurie iškyla jų tarnyboje.

Po istorijos pamokų mokymų klasėje susitikome su pirmąja mūsų būrelio seniūne Renata Valavičiūte, kuri šiame batalione savanoriškai atlieka tarnybą. Ji papasakojo mokiniams apie kario gyvenimą, pratybas, mokymus, kasdienybę, laisvalaikį, sunkumus, aprodė kareivines, kaip kariai gyvena, kokie reikalavimai tvarkos ir švaros. Renata pasidžiaugė savo pasirinkimu ir paskatino visus nebijoti atlikti tarnybą.

Vėliau vyko teorinės ir praktinės pratybos, kurios yra labai artimos pasieniečio profesijai. Ketvirto būrio kariai pravedė individualaus maskavimo vietovėje ir tylaus judėjimo užsiėmimus. Buvo parodytos priemonės, kuriomis kariai maskuojasi, kuo ir kaip tepa veidą, kokie maskavimosi ypatumai vietovėje. Vėliau visus supažindino su gestais ir ženklais, kurie dažniausiai naudojami atliekant užduotis kai negali pasakyti balsu. Praktinių pratybų metu Jaunieji pasieniečiai gavo „ginklus“ ir patys išbandė gestų kalbą praktikoje judant vietovėje, ieškant priešo, siekiant darnių veiksmų tarpusavyje.

Jaunimas visų pasakojimų ir pratybų klausėsi susidomėję. Labai patiko ir tai, kad pratybose dalyvavo ginkluoti.

Šios išvykos tikslas buvo supažindinti jaunuolius su karine tarnyba, pagilinti jų istorijos žinias, ugdyti pilietiškumą, patriotizmą ir parodyti įvairių tarnybų svarbą mūsų gyvenime.

Foto: straipsnio autoriaus

2015-10-21 Kudirkos Naumiesčio užkardoje vyko užsiėmimai su Jaunųjų pasieniečių būreliu, kurių metu naujai priimtiems nariams buvo parodytas trumpas filmukas, parodantys pasieniečio darbą, kokios darbo kryptys, kokie sunkumai. Po to Pagėgių rinktinės Sargybų skyriaus specialistas Marius Dubinskas mokė jaunimą rišti įvairius mazgus. Merginos ir vaikinai ėmė virves į savo rankas ir mazgų rišimą bandė patys, aiškinosi kokiose situacijose jie gali būti panaudoti. Pradžia buvo sunki. Pamatai ir atrodo viskas paprasta, bet pačiam padaryti ir neišeina. Vedami noro visas paslaptis perkando, beliks tik nepamiršti kai to tikrai prireiks gyvenimiškose situacijose. Jaunimas mokėsi rišti „Piemens“, „Pakaruoklio“ mazgus, kaip iš virvės padaryti antrankius ir surišti pažeidėją, mazgus, kurių pagalba būtų galima pakelti į aukštį ar nuleisti iš aukščio žmogų, ar mazgą, kurio pagalba galima surišti tvirtai du laisvus virvės galus.

 

Foto: straipsnio autoriaus

2015/2016 mokslo metų pradžioje susirinkus Jauniesiems pasieniečiams į užsiėmimus paaiškėjo, kad išleidus dvyliktokus, būrelyje liko tik šeši nariai. Todėl buvo mestos visos pajėgos jaunimo paieškai. Būrelio nariai šauniai padirbėjo ir sulaukėme pastiprinimo.

2015 m. spalio 14 d. susirinko visi ir buvo pravestas norinčių tapti Jaunaisiais pasieniečiais išbandymas. Išbandyti buvo šeši pretendentai - du vaikinai ir keturios merginos. Išbandymo metu jaunuoliai turėjo parodyti darnų įvairių veiksmų atlikimą, išsakyti savo lūkesčius būrelyje, išbandyta fizinis pajėgumas, drausmė, disciplina.

Vėliau visi buvo „apginkluoti“ šluotomis, įteikta „kovinė“ mašina ir po trumpo instruktažo davus kovinį įsakymą pasiųsti į mūšį. Džiugu, kad mūšyje nebuvo nukautų.

Išbandymus praėjo visi pretendentai. Po pratybų dar kartą buvo suteikta teisė persigalvoti, jei kam nepatiko, gali išeiti iš rikiuotės ir eiti namo. Tokių neatsirado, visi vienbalsiai kartojo, kad turi tikslą tapti pasieniečiais ir būrelis padės jiems daugiau sužinoti apie šią profesiją.

Po tokių žodžių būrelio senbuvių ir būrelio vėliavos akivaizdoje visi iškilmingai prisiekė. Prisiekę naujieji nariai parodė, kad moka dalintis, visiems išdalino tortą ir prie arbatos dalinosi patirtais įspūdžiais. Jų išbandymai sukėlė senbuviams daug nuoširdaus juoko.

Tokie renginiai jau tampa tradicija.

Kitų užsiėmimų metu įstojusiems į Jaunojo pasieniečio būrelį bus įteikti pažymėjimai. Būrelyje bus 12 jaunuolių.

Foto: straipsnio autorius

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button