Mokinių prezidento rinkimuose iš galimų 382 rinkėjų - mokytojų ir mokinių balsavo, deja, tik 228. 104 balsus surinko Miglė Būdaitė, IIa klasės gimnazistė, ir tik 10 balsų persvara, rinkimus laimėjo Arnas Čebanauskas, IIa klasės gimnazistas, surinkęs 114 balsų. Linkime Arnui sėkmės darbuose, o Miglei nenusiminti ir užimti mokinių prezidento pavaduotojos vietą.

      Nacionalinis egzaminų centras kasmet organizuoja nacionalinį matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursą. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, populiarinti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis.
      Visi konkurso matematikos ir gamtos mokslų klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. Mūsų gimnazijoje norą dalyvauti konkurse pareiškė 20 mokinių, besimokančių 8, I ir II gimnazinėse klasėse. Užduotis mokiniai atliko kompiuteriu gimnazijos informacinių technologijų kabinetuose. Konkurso metu buvo pateikta viena užduotis, sudaryta iš matematikos ir gamtos mokslų klausimų, jos trukmė – 1,5 val. Kompiuteriu atliktų užduočių vertinimas bus kompiuterizuotas.

Foto: mokyt. R.Abromo

Spalio 19 dieną, kaip ir buvo numatyta, gimnazijoje įvyko gimnazijos mokinių prezidento rinkimai. Savo kandidatūras buvo iškėlę du gimnazistai: Miglė Būdaitė ir Arnas Čebanauskas. Abu jie IIa klasės gimnazistai. Rinkimai vyko ilgųjų pertraukų metu. Aktyviai dalyvavo ne tik turintys balsavimo teisę mokiniai, bet savo nuomonę išreiškė ir didelė dalis gimnazijos mokytojų.

Foto: straipsnio autorius

Lapkričio 19 dieną gimnazijoje vyko moksleivių sukurtų mozaikų, skirtų Tolerancijos dienai paminėti, pristatymas. Visą savaitę klasių valandėlių, etikos, tikybos, psichologijos pamokų metu mokiniai aptarė įvairius tolerancijos /netolerancijos pavyzdžius mūsų kasdieniniame gyvenime: mokykloje, bendruomenėje, žiniasklaidoje. Kiekviena klasė apibendrindama pokalbius sukūrė mozaiką, vaizduojančią aktualiausią mokinių aptartą tolerancijos pavyzdį.

Foto: dir. pav. B.Adomavičienė

     Jau kelerius metus iš eilės mūsų gimnazijoje lapkričio 6d. vykdoma TV3 inicijuota akcija „Pyragų diena“ puikiai „prigyja“ kaip labdaringas renginys.

     Šiais metais surinkti pinigai buvo skirti mūsų gimnazijos mokinio, Justo Kirvėlos, kuris dėl sveikatos sutrikimų negali lankyti mokyklos, gydymui. Iš viso buvo paaukota 215€!

     Žinoma, gydymo išlaidoms padengti jų tikrai nepakaks, tačiau akcijoje dalyvavusių gerumui, supratingumui bei užuojautai įrodyti jų daugiau nei gana. Tad, norime padėkoti visiems dalyviams: pardavinėjusiems – už paaukotas lėšas ir laiką gaminant, pirkusiems – už nesiderėjimą ir puikų apetitą, tėveliams – už pagalbą savo vaikams, paramą ir supratimą.

     Tikimės, šis renginys virs gražia gimnazijos tradicija ir gyvuos dar daugelį metų, nešdamas savy gražią žinią:

„Žmogus laimingas, kai neša laimę kitiems.“

(citata iš J. Kirvėlos mamos padėkos rašto)

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button