Šilta rudeninė saulutė spalio 11 dieną sukvieti gimnazijos mokinius į 5-ą solidarumo bėgimą.  Šiemetinis renginys, kurį  surengė organizacija ,,Gelbėkim vaikus“ , skirtas vaikų dienos centrus lankančių vaikų gerovei užtikrinti bei vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti.   Džiugu, kad mūsų mokiniai aktyviai dalyvavo renginyje.  Daugiausiai  solidarumo mylių(28) nubėgo 8 klasės mokinys Vidmantas Jankauskas, 27- IIa klasės mokinys Gintaras Povilaitis ,  25 -  II klasės gimnazistai: Simona Dėdelytė, Tomas Grybas, Mantvydas Karušis,  23 - Evaldas Bagdanavičius ir 8 klasės mokinys Evaldas Povilaitis,    21- 5b klasės mokinys Tautvydas Andziulis, 20 - IIa klasės mokinė Monika Povilaitytė, septintokai Kajus Žemaitis ir Lukas Janušaitis.  Mokinių rėmėjai paaukojo du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus ir 67 centus.  Daugiausia  lėšų surinkti pavyko 1b klasės mokiniams-34,50 eurų, I  gimnazinės klasės mokiniai surinko 27,71 eurų, 1a klasės mokiniai -23 eurus, IIb klasės mokiniai- 20 eurų.   Gimnazijos administracija dėkoja visiems aukojusiems ir dalyvavusiems renginyje.

 

Autorius: Birutė Adomavičienė, dir pav.

<

          Spalio 12 dieną gimnazijoje tradiciškai minėjome Šypsenos dieną. Mokyklos vestibiulį papuošėme saulutėmis, šypsenėlėmis. Ryte Ugnė, Monika ir Vaiva  dalino Šypsenos dienos linkėjimus. Pirmos pamokos metu klasėse lankėsi  Šypsenos dienos ambasadoriai ,  skleisdami gerą nuotaiką bei kviesdami daryti gerus darbus ir padėti atsirasti bent vienai šypsenai. Pertraukų metu vestibiulyje veikė improvizuota radio stoties studija, iš kurios buvo galima pasiųsti sveikinimą, linkėjimą ir muzikinį kūrinį. Šypsenos dienos nuotaiką miestelyje skleidė mokytoja Daiva Strimaitienė ir jos auklėtiniai.

 

Autorius: Rima Stepaitienė, soc. pedagogė

<

    Šią dieną vyko pradinių klasių mokinių augintinių parodėlė.

Tėveliai atvedė, atvežė mažuosius vaikų draugus. Mokiniai pasakojo draugams apie savo šuniukus, kačiukus, žiurkėnus, žuvytes. Visų dėmesį patraukė triušis milžinas. Po parodėlės tėveliai su gyvūnėliais išvyko namo, o mokiniai rinkosi aktų salėje.

    Čia vyko renginys, skirtas gyvūnijos dienai. Buvo kalbama apie atsakingą elgesį su gyvūnais, jiems reikalingą meilę ir rūpestį.

    Mokiniai spėjo mįsles, klausėsi dainelių, susipažino su gyvūnų

priežiūros priemonėmis.

     Pradinių klasių mokiniai ,norėdami padėti benamiams gyvūnams, nutarė skelbti gerumo akciją „ Padėk beglobiui gyvūnui“. Už surinktas lėšas nupirktas maistas bus nuvežtas

Marijampolės prieglaudos „ Mindraja“  augintiniams.

     Renginio pabaigoje pareikšta padėka visiems mokiniams, kurie dalyvavo parodoje su savo augintiniu.

     Renginys užbaigtas linksmu „Ančiukų šokiu“.

 

Autorius: Vilda Stoliarenokienė, mokytoja

<

     Penktadienį-šeštadienį gimnazijoje vyko ne tradicinės pamokos, o buvo įgyvendinamas nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektas ,,Tautiškos giesmės‘‘ kūrėjo Vinco Kudirkos keliais‘‘, dalinai finansuojamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės biudžeto lėšomis.

     Kadangi šiemet minime Vinco Kudirkos gimimo 160-ąsias ir jo sukurtos ,,Tautiškos giesmės‘‘ 120-ąsias metines, Šakių rajono savivaldybė 2018 metus paskelbė Vinco Kudirkos ir jo ,,Tautiškos giesmės‘‘ metais.

     Mūsų gimnazijos bendruomenė Europos paveldo dieną surengė pažintinį pasivaikščiojimą po Kudirkos Naumiestį Vinco Kudirkos gyvenimo keliais. Kiekviena klasė gavo užduotį aktualizuoti 7 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektus: paminklinį akmenį gimnazijos kieme, žymintį vietą, kur mirė Vincas Kudirka, pastatą, kur buvo pradžios mokykla, knygnešių skverelį, tiltus per Širvintos ir Šešupės upes, muziejų, paminklą, Vinco Kudirkos kapą. Prie kiekvieno objekto moksleivių grupes sutikdavo jaunieji gidai, kudirkaičių organizacijos nariai, kurie pasakojo, kuo ši vieta yra išskirtinė, pateikdavo klausimus ir užduotis.

     Tuo pačiu metu ,,Varpo‘‘ aikštėje vyko kūrybinės mokinių dirbtuvės kartu su menininkų ,,Menu meną‘‘ komanda. Mokiniai ruošė estampus būsimam lankstinukui, kuriame bus nurodytas pėsčiųjų maršrutas po Kudirkos Naumiestį Vinco Kudirkos gyvenimo keliu. Kaip projekto rezultatas prie gimnazijos pastato turėtų būti pastatytas informacinis stendas su QR kodo generavimu.

     Šiame orientaciniame žygyje-pasivaikščiojime dalyvavo apie 400 gimnazijos mokinių ir ugdytinių.

     Šeštadienio, rugsėjo 22d., rytą grupė mokinių ir mokytojų susirinkome tęsti pradėtos kelionės Vinco Kudirkos atminimo vietomis. Ekskursiją simboliškai pradėjome nuo tos vietos, kur rašytojo gyventa, kur sukurta ,,Tautiška giesmė“.

     Aplankėme Paežerius, Vinco Kudirkos gimtinę. Nedrąsiai suėjome į buvusį Elžbietos ir Motiejaus Kudirkų kiemą. Čia radome tuos laikus dar menančią klėtelę, kurioje mokytojo Stasio Ankevičiaus rūpesčiu buvo įrengtas muziejėlis. Prisiminėme rašytojo vaikystę, mokslą Paežerių pradžios mokykloje, pirmą jo  pasidarytą smuiką, įdomius nuotykius su draugais.

     Kaip ir rašytojo kelias iš Paežerių krypęs į Marijampolę, taip ir mes keliavome į Marijampolės ( dabar Rygiškių Jono) gimnaziją. Čia jis mokėsi šešerius metus, nes tėvų noru vyriausias sūnus turėjo būti kunigas. Deja, ,,pašaukimo“ juo būti rašytojas neturėjo, todėl buvo pašalintas iš seminarijos. Griežtas tėvelis labai supyko už sūnaus neklusnumą ir atsisakė materialiai jį paremti. Kadangi V. Kudirka labai norėjo mokytis, tai grįžo į Marijampolės gimnaziją ir sėkmingai tęsė mokslus. Gimnaziją baigęs sidabro medaliu, studijavo  Varšuvos universiteto Medicinos fakultete. Čia įgijo gydytojo specialybę.

     Rygiškių Jono gimnazijoje mus gražiai priėmė ir daug įdomaus papasakojo gimnazijos direktorius ir muziejaus vadovė.

     Vėliau mūsų kelias  pasuko į Plokščius, kur V. Kudirka vasaromis maloniai lankėsi Sofijos ir Petro Kriaučiūnų namuose. Čia atvykdavo ir kiti to meto šviesuoliai: suomių rašytoja Maila Talvio ir jos vyras kalbininkas Josepis Mikola. Apie tai mums papasakojo istorijos mokytoja Gražina Kazarian. Pasivaikščiojome Vaiguvos gatve-upe, kurios pakrante mėgo vaikščioti ir pušų oru kvėpuoti džiova sergantis rašytojas.

      Atvykome į Šakius, kur 1890 metais, baigęs mokslus Varšuvoje, atvyko dirbti ir gyventi gydytojas Vincas Kudirka. Dėl prastų gyvenimo sąlygų ir dar labiau pablogėjus sveikatai jis su bičiule Valerija ir jos mažamete dukra Maniuse 1894 metais persikelia gyventi į Vladislavovą, dar arčiau sienos, kad būtų patogiau organizuoti ,,Varpo‘‘ leidybą ir slaptą gabenimą į Lietuvą.

     Smagią ir įdomią kelionę baigėme Kudirkos Naumiestyje ( buvęs Vladislavovas), nes ČIA ir buvo paskutinė rašytojo gyvenimo stotelė.

 

Autorius: Danutė Balčiūnienė, mokytoja

<

          Kudirkos Naumiesčio jaunieji šauliai aktyviai dalyvavo Europos judumo savaitės renginiuose. Rugsėjo 20d. Šakiuose dalyvavo futbolo turnyre "Judėk", kurio finale po atkaklios kovos, rezultatu 2-1, įveikė Šakių "Žiburio" komandą ir tapo nugalėtojais trečius metus iš eilės. Rugsėjo 21d. dalyvavo pėsčiųjų žygyje "Knygnešių takais" Slavikuose, kur įveikė 10km pasienio keliais.

 

Autorius: Tomas Vencius, mokytojas

</p

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button