• Gimnazijos paradinis įėjimas

  • ***

  • Vėl rugsėjis...

  • Abiturientai

  • Svečiuose policininkas Amsis

  • Gimnazijų šventė

  • Koncertas "Dainuoju Mamai"

  • Abiturientų išleistuvės

 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje, kartu su
partneriais – Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija ir Šakių
rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija – pradedamas
įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0019 „8 klasių
mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią
mokymo(si) aplinką“.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti 8-ų klasių mokinių
matematikos pasiekimus skatinant pokyčius Vilkaviškio ir Šakių
rajonų švietimo įstaigų veikloje.

Pagrindinė projekto veikla – įdiegti inovatyvią virtualią
mokymo(si) aplinką kiekvienoje veiklą tobulinančioje bendrojo ugdymo
mokykloje, kurios įgyvendinimui numatoma įsigyti interaktyviąsias
priemones/įrangą ir įdiegti virtualią mokymo(-si) aplinką, bei,
pasitelkiant konsultuojančios mokyklos ir planuojamo Konsultanto
patirtį, išugdyti personalo savarankiškus gebėjimus profesionaliai
ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias
ugdymo(si) priemones ir aplinką bei rinktis mokinius įtraukiančius
ugdymo(si) scenarijus ir veiklas. Taigi projekto įgyvendinimo metu
numatoma įsigyti planšetinius kompiuterius, nešiojamus kompiuterius,
išmaniąsias lentas, ekranus, taip pat organizuoti neformaliojo
švietimo programų mokymąsi mokyklų pedagogams.

Projekto naudingumas bus užtikrintas šiais būdais:

        * Įsigyta įranga padės mokiniams įvairiapusiškiau ir patraukliau
mokytis, skatins mokinių žingeidumą, savarankiškumą bei
motyvaciją, pedagogams sudarys sąlygas aktyviau integruoti IKT į
mokymo(-si) procesą.
        * Įdiegta virtuali mokymo(si) programa padės pedagogams efektyviau
planuoti ir įgyvendinti kompleksinę ugdomąją veiklą, įtraukiant
mokinius į mokymąsi individualiai, poromis, komandomis;
diferencijuojant ir individualizuojant užduotis.
        * Dėka įdiegtos ir naudojamos virtualios mokymo(si) aplinkos bus
sudarytos palankios sąlygos organizuoti aktyvų mokymąsi
skaitmeninėje mokymosi aplinkoje net ir mokiniui nesant mokykloje
(ligos, mokymo namuose ar kitais atvejais).
        * Mokymai padės bendrojo ugdymo pedagogams perimti vieni kitų
patirtį, sukaupti platesnį inovacijų taikymo spektrą, ugdyti
pasitikėjimą ir lavinti kompetencijas.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button