• Gimnazijos paradinis įėjimas

  • ***

  • Vėl rugsėjis...

  • Abiturientai

  • Svečiuose policininkas Amsis

  • Gimnazijų šventė

  • Koncertas "Dainuoju Mamai"

  • Abiturientų išleistuvės

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį.

Didžiuokimės tėvyne Lietuva.

Iškelkim Laisvės vėliavą į saulę

Ir būkime viena stipri šeima.

Su gimtadieniu, Lietuva.

                                         Eividas

 

Sveikinimai Lietuvai. Mažai, tačiau didingai- protėvių krauju ir prakaitu išsaugotai. Ne kartą svetimtaučių užkariautai, tačiau tiek pat kartų ir pakilusiai į laisvės šviesą.

                                                                                                             Evelina K.

 

Šįmet Vasario 16- oji kitokia dėl pasaulinės pandemijos... Tačiau pandemija- ne priežastis neminėti jos, neprisiminti to kelio, kurį  teko nueiti lietuviams iki Nepriklausomybės pasmelbimo.

Užklupus pasaulinei pandemijai tautiečiai įrodė, kad geba būti nieningi ir stiprūs kartu. Todėl sveikindamas su Švente linkiu ne tik negandoms ištikus, bet kiekvieną dieną būti vieningiems. Tik taip elgdamiesi išsaugosime darnią ir stiprią valstybę.

              Mintautas

 

Vasario 16- oji- Lietuvos valstybės atkūrimo diena- viena svarbiausių švenčių Lietuvos žmonėms. Tegul 1918 metais suskambėjusi Laisvės žinia primena mūsų tautos nenumaldomą ryžtą gyventi laisvai ir savarankiškai. Tepažadina kiekvieno piliečio norą didžiuotis savo šalies istorine praeitimi. Mylėkime Lietuvą ir nepamirškime tų, kurie pasirašė už mūsų laisvę ir gerovę.

                                                      Evelina J.

 

Prieš 103 metus Lietuva pasirašė Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Todėl tariu AČIŪ Lietuvai už tai, kad gyvenu laisvoje šalyje.

Visiems Lietuvos žmonėms linkiu  niekada nenuklysti nuo teisingo kelio. Tegul randasi kuo daugiau jaunų žmonių, kurie šalį vestų Tiesos keliu.

                                                                       Mantgirdas

 

Sveikinu Lietuvą.

Būk stipri ir gyvuok per amžius kaip tie šimtamečiai ąžuolai.

                                                        Joana

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button