VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASKELBĖ KONKURSĄ ŠAKIŲ RAJONO
KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI
Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus per Valstybės tarnybos
valdymo informacinės sistemos Savitarnos modulį (prieš tai susikūrę savo paskyrą).
Pretendentai Valstybės tarnybos departamentui per VATIS pateikia:
1. Asmens dokumento kopija.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
3. Gyvenimo aprašymas (CV).
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).
5. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas.
6. Vairuotojo pažymėjimo kopija.
Dokumentai per VATIS priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės
tarnybos departamento internetinėje svetainėje dienos iki 2019 m. birželio 5 d.
Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka Valstybės
tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2,
Vilnius
Telefonas: +370 5 219 68 28

Pareigybės aprašymas

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASKELBĖ KONKURSĄ ŠAKIŲ RAJONO
KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJO IKIMOKYKLINIAM UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI, 0,5 ETATO
Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus per Valstybės tarnybos
valdymo informacinės sistemos Savitarnos modulį (prieš tai susikūrę savo paskyrą).
Pretendentai Valstybės tarnybos departamentui per VATIS pateikia:
1. Asmens dokumento kopija.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
3. Gyvenimo aprašymas (CV).
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).
5. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas.
Dokumentai per VATIS priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės
tarnybos departamento internetinėje svetainėje dienos iki 2019 m. birželio 6 d.
Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka Valstybės
tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2,
Vilnius
Telefonas: +370 5 219 68 28

Pareigybės aprašymas

Svarbu!!! Dokumentus geriausia peržiūrėti su naršykle Mozilla Firefox

Svarbu!!! Dokumentus geriausia peržiūrėti su naršykle Mozilla Firefox

ATVIRAS KONKURSAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS

PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija, biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 44, LT-71316 Kudirkos Naumiestis, Šakių r., tel. (8 345) 57 379. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290821130.

 

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Darbo pobūdis

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams veiklą reglamentuoja Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

 • organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę;
 • rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata;
 • organizuoja įstaigos vykdomus viešuosius pirkimus;
 • vykdo materialinių vertybių būklės priežiūrą, apsaugą ir pirminę apskaitą;
 • sudaro jam pavaldaus personalo darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • rengia reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, savarankiškai

     vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;

 • tvarko ūkio dalies dokumentaciją;
 • dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus;
 • kontroliuoja ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;
 • planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus;
 • analizuoja, sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • administracinio darbo patirtis 5 metai;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo

     santykius, išmanymas;

 • gebėjimas dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Privalumai:

 • geri dokumentų valdymo bei archyvavimo įgūdžiai;
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m.

     kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301);

 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius;
  • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, iki 2016-11-01, kasdien nuo 9.00 iki 15.00 val., asmeniškai pateikiant direktoriui. Konkursas vyks 2016 m. lapkričio 3 d., 11.00 val., gimnazijoje, direktoriaus kabinete.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorius Romas Eikevičius.

Kontaktinis tel. mob. 8 687 86 329, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button