Gimnazijoje dirba 49 mokytojai.

Iš jų:

  • 20 - mokytojai metodininkai;

  • 22 - vyresnieji mokytojai;

  • 7 - mokytojai.

Gimnazijos administracija

 

Nuotraukoje: Informacija ruošiama...

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. R.Abromas, mokyt. Z.Jankauskienė, mokyt. M.Andriukaitienė, stovi mokyt. J.Jokimaitis, mokyt. A.Oniūnas, mokyt. J.Plečkaitienė, dir. R.Eikevičius, mokyt. R.Girdauskienė, mokyt. K.Urbaitienė

Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. A.Eikevičienė, dir. pav. V.Venciuvienė, mokyt. B.Ambraziūnienė, stovi mokyt. R.Bacevičienė, mokyt. M.Simanavičienė, mokyt. E.Karpavičienė, mokyt. D.Strimaitienė.

Menų, technologijų ir muzikos mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. V.Puidienė, dir. pav. B.Adomavičienė, stovi mokyt. A.Bacevičius, mokyt. T.Vencius, mokyt. S.Žaganevičienė, mokyt. R.Girdauskas, mokyt. M.Valaitis, mokyt. E.Legotienė, mokyt. R.Jurkšaitis.

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. A.Eikevičienė, mokyt. E.Būdienė, mokyt. I.Dimšaitė-Cirtautienė, stovi mokyt. E.Venciuvienė, mokyt. M.Simanavičienė, mokyt. V.Damijonaitienė.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. V.Pašiūnienė, stovi mokyt. D.Balčiūnienė, mokyt. V.Sodonytė-Jurkšaitienė, mokyt. R.Barisevičiūtė.

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

Nuotraukoje: iš kairės sėdi mokyt. G.Jokimaitienė, mokyt. D.Klimienė, stovi mokyt. V.Paulikaitė, mokyt. L.Gončaruk, mokyt. G.Žemaitienė, mokyt. V.Stoliarenokienė.

Pagalbos mokiniui specialistai

Nuotraukoje: iš kairės sėdi logopedė spec. pedagogė. R.Vadlugienė, sveikatos pr. spec. B.Petrauskienė, mokyt. padėjėja J.Binisevičienė, stovi socialinė pedag. R.Stepaitienė, spec. pedagogė L.Venciuvienė, psichologė V.Sodonytė-Jurkšaitienė

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button