Šiemet minime Laisvės gynėjų dienos trisdešimtmetį. 1991 metais, sausio 13 dieną, įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės kėslams jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje buvo sužeista per 600 taikių ir neginkluotų žmonių, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė. Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti, ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.

     Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimui paminėti ir pagerbti mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai įsijungė į visuotinę pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“ - languose dešimčiai minučių uždegė vienybės ir atminimo žvakutes, o iš uždegtų žvakučių nuotraukų sukūrė mozaiką, kaip dovaną Laisvės gynėjams.

 Koliažai Laisvės gynėjų dienai atminti

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button