Šiemet minime Laisvės gynėjų dienos trisdešimtmetį. 1991 metais, sausio 13 dieną, įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės kėslams jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje buvo sužeista per 600 taikių ir neginkluotų žmonių, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė. Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti, ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.

     Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimui paminėti ir pagerbti mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai įsijungė į visuotinę pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“ - languose dešimčiai minučių uždegė vienybės ir atminimo žvakutes, o iš uždegtų žvakučių nuotraukų sukūrė mozaiką, kaip dovaną Laisvės gynėjams.

 Koliažai Laisvės gynėjų dienai atminti

Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos mokiniai dalyvavo edukacinių konkursų "Olympis 2020" rudens sesijoje. Rezultatus rasite paspaudę nuorodą žemiau:

http://www.olympis.lt/index.php?page=print_results&school_id=156

     Spalio 10 - 25 dienomis vyksta ES programavimo savaitė. Tai visuomeninė iniciatyva, kurios tikslas yra visus sudominti programavimu ir skaitmeniniu raštingumu. Mokydamiesi programuoti suvokiame sparčiai besikeičiantį pasaulį, geriau suprantame, kaip veikia technologijos, ir tobuliname savo įgūdžius bei gebėjimus, kad galėtume rasti naujų idėjų ir kurti inovacijas.

     Prie šios iniciatyvos šiemet prisijungė ir jaunieji mūsų gimnazijos pradinių klasių programuotojai. Vieni kūrėme projektus Scratch programavimo kalba, kiti kodavome CodeMonkey žaidimo užduotis. Programavimo pamoka prabėgo nepastebimai: programuojant, patariant draugui, kaip geriau parašyti vieną ar kitą programos kodo dalį, na, o įdomiausia buvo išmėginti savo parašytą programą.

 

Autorius: G.Jokimaitienė, mokytoja

     Septintą kartą  šį ketvirtadienį ( spalio 15 d.) gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuojamame Solidarumo bėgime, kurio tikslas – ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą ir solidarumą. Bėgimą organizavo kūno kultūros mokytojai  Tomas Vencius ir Andrius Vencius, klasių vadovai, visuomenės sveikatos specialistė Benita Petrauskienė. Simbolinius ratus 1-IV klasių mokiniai bėgo Vinco Kudirkos  skvere  drauge su savo klasių vadovais. Daugiausiai  simbolinių ratų nubėgo šie mokiniai: Rokas Kiveris 6 kl.- 30 ratų, Jonas Jokūbas Vencius 7a kl. - 26, Emilis Kuraitis 6 kl. -23, Gytis Prapuolenis  5 kl., Petras Liepinaitis  6kl., Armandas Valaitis 6kl., Dovydas Liepinaitis 7a kl., Jokūbas Avgustaitis 5 kl. po 21 ratą, Austėja Stankaitytė  -5 kl.-14 ratų.    Jiems gimnazijos direktorius dovanoja išvyką į baseiną.

     Daugiausiai pinigėlių paaukojo 2b klasės mokiniai 38, 50 eurų ( klasės vadovė G.Jokimaitienė), 3a klasė -24 eurus (klasės vadovė  G.Žemaitienė)  ir 3b klasė -23,20 eurų ( V.Stoliarenokienė),  5 klasė 24 eurai (klasės vadovė R. Barisevičiūtė). Dėkojame mokinių tėveliams prisidėjusiems savo finansine parama prie šio projekto. Surinkta parama bus persiųsta organizacijai „Gelbėkit vaikus“ ir skirta Lietuvos vaikų dienos centrams bei nuo pandemijos nukentėjusiems ir iš Ukrainos emigravusiems vaikams.

     Dėkojame visiems mokiniams ir mokytojams, dalyvavusiems Solidarumo bėgime ir savo auka prisidėjusiems prie šios gražios akcijos.

 

Autorius: B.Adomavičienė, dir. pavaduotoja

     Technologijų pamokos metu kartu su mokytoja Sigita Žaganevičiene ir bibliotekininke Anna Povilaitiene mes išmokome gaminti knygų skirtukus. Sužinojome, kaip gamino knygas senovėje ir kaip gamina dabar. Taip pat sužinojome apie knygų skirtukų atsiradimą ir paskirtį. Labai įdomu buvo klausyti legendos apie vienuolį, kuris išmoke musę tupėti ant lapo.

     Mums pavyko pagaminti labai gražių skirtukų. Pačius geriausius mes pristatysime parodoje.

 

Autorius: E.Pečiulytė, 6 kl. mokinė

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button