Foto: mokyt. R.Abromas

Ketvirtadienį, kaip ir daugeliui Lietuvos abiturientų, taip ir mūsų Vinco Kudirkos gimnazijos abiturientams, nuaidėjo paskutinis skambutis. Jie gimnazijos kieme, lydimi VSAT pareigunų, pasirodė po trijų pamokų. Lydimi savo klasių vadovių V.Damijonaitienės ir V.Puidienės abiturientai trumpam sustojo prie gimnazijos paradinio įėjimo, kur buvo pasveikinti likusių gimnazijos bendruomenės narių. Toliau tradicinis atminimo įamžinimas - medelio (pušaitės) sodinimas pievelėje, prieš gimnaziją.

Ketvirtoji pamoka mūsų abiturientams - paskutinė istorijos pamoka, kurią vedė gimnazijos kudirkaičiai. Jos metu buvo aplankytas dr. Vinco Kudirkos kapas, paminklas miestelio centre, prisiminti didžiojo mūsų tautos dainiaus nuveikti darbai. Per penktąją pamoką abiturientai rinkosi į paskutinę pamoką pas buvusias savo pirmąsias mokytojas E.Oniūnienę ir G.Jokimaitienę. Jų metu dalintąsi prisiminimais, "tikrintos" abiturientų žinios kaip jie pasiruošę brandos egzaminams. Šeštosios pamokos metų abiturientams palinkėjimus išsakė jų auklėtojos. Ne vienam nuriedėjo ašara, klausantis mokytojos V.Damijonaitienės kalbos. Mokytoja V.Puidienė savo auklėtiniams davė užduotį parašyti ką jie gero išmoko mokykloje ir su parašytomis mintimis žadėjo supažindinti po penkerių metų, pirmojo susitikimo proga. Pamokos metu abiturientams įteiktos ir antrosios vidurinės mokyklos abituriento, rašytojo A.Stanaičio knygos. Pamoka netruko praeiti, o už durų jų jau laukė pirmokėliai, kurie juos išvedė į tradicinę, paskutinę pamoką su gimnazijos bendruomene, vykusią aktų salėje. Čia mūsų XI laidos abiturientus pralinksmino pirmokėliai su savo meniniais numeriais, parodydami, kiek daug jie pasiekė per pirmuosius mokslo metus. Sėkmės, laikant brandos egzaminus, palinkėjo ir gimnazijos direktorius R.Eikevičius. Sveikinimo žodį tarė ir gimnazijos "trečiokai", kartu įteikdami saldžią dovanėlę - didžiulį tortą. Paskutinius savo žodžius išsakė ir abiturientai, kartu savo įpėdiniams perdavė simbolinį gimnazijos raktą, patvirtindami, kad nuo šiol gimnazijoje jie vyriausi.

Šventės proga visus šalies abiturientus sveikina laikinai švietimo ir mokslo ministro pareigas einantis teisingumo ministras Juozas Bernatonis. "Dvylika įdomių, kupinų ieškojimų ir atradimų vaikystės ir jaunystės metų prabėgo akimirksniu. Mokykla perteikė jums daugybę įvairių žinių, mokė, ugdė. Mokykloje jūs išaugote ir tapote savarankiškais, atsakingais, pilietiškais jaunuoliais. Atėjo laikas, kai patys turite įrodyti gebėjimą naudotis tuo, ką sukaupėte mokykloje, stengtis pasiekti geriausių rezultatų, o gavę brandos atestatą iš tūkstančio kelių atsakingai pasirinkti savąjį. Linkiu jums didelės sėkmės laikant brandos egzaminus, pasitikėjimo savimi, ir, kaip ir dera jaunystei, - drąsaus skrydžio paskui savo svajonę", - sakoma ministro sveikinime.

Foto: mokyt. R.Abromas

           Mums atrodo, kad, ką jau ką, o rankas plauti visi mokame. Pasirodo, kad, norint jas švariai nusiplauti, reikia nemažai kantrybės. Gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Benita Petrauskienė veda švarių rankų pamokėles, pasakoja, kodėl reikia taip kruopščiai ir netrumpai darbuotis, rodo, kaip tai daryti. 1a klasės mokiniai pamokėlėje jai prisipažino, kad, plaudami rankas, daugiausia trina delnus. Paispraktikavę kartu su medike, išmoko taisyklingai plauti rankas, džiaugėsi, kokios jos dabar švelnios. Visi sutiko, kad rankų plovimas ne tik saugo mus nuo daugelio ligų, bet gali būti įdomus žaidimas.

Foto: straipsnio autorės

          1a klasės mokiniai apsilankė gimnazijos medicinos kabinete. Jo šeimininkė Benita Petrauskienė ant stalo padėjo didelį dantų šepetuką ir labai didelės burnos dantis. Kalbėjomės apie dantukų džiaugsmus ir rūpesčius. Paskui visi mokėmės taisyklingai valyti dirbtinius dantis. Buvo linksma ir įdomu. Kalbėjomės apie dantų gydytojo pagalbą, kai dantukai suserga. Vieni prisipažino, kad labai nenori eiti į tą kabinetą, kiti atviravo, kad tik tada, kai tėveliai pažada dovanėlių ar saldumynų, apsisprendžia išsižioti. Vakarė buvo labai ryžtinga ir drąsiai išsakė savo nuomonę: „Mes jau ne mažiukai. Sykį reikia, tai reikia... ir ne dėl dovanų ar kokių saldumynų, turim nusiteikti ir klausyti gydytojo.“ Susitikimo pabaigoje visi padėkojo medikei, pažadėjo labai rūpintis savo dantukais ir netrukus juos parodyti dantų gydytojui.

Foto: straipsnio autorės

 

2015m. gegužės 16d. minėjome  Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 10 - ies metų jubiliejaus šventę.

Šventė  prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis už gimnazijos bendruomenę ir mirusius mokinius bei mokytojus.  

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button