Gegužės  22-ąją dieną nuaidėjo paskutinis skambutis XVI gimnazistų laidai. Netradiciškai, neužsukant į klasę, tik stabtelint gimnazijos kieme...

          Abiturientus ir jų klasės vadoves Ireną Dimšaitę Cirtautienę ir Birutę Ambraziūnienę ant gimnazijos laiptų pasitiko direktorius Romas Eikevičius ir pirmosios mokytojos Daina Klimienė ir Vida Paulikaitė.

          Sveikinimo kalboje direktorius linkėjo sėkmingai išlaikyti egzaminus, siekti savo svajonės, neužmiršti  namų ir mokyklos. Abiturientai dėkojo savo mokytojams, perdavė mokyklos raktą ir savo testamentą trečiokams.

          Atminimą apie XVI gimnazistų laidą jie įamžino prie mokyklos pastato pasodindami pušelę.

 

ABITURIENTĖS EMILIJOS PADĖKA MOKYTOJAMS

          Mieli mokytojai, gal ne visi iš čia išeisime su raudonais diplomais, netapsime garsiais mokslininkais ar filosofais, tačiau išeisime kitokie nei kiti, su kitokiu gyvenimo supratimu, su kažkuo daugiau nei mokyklinės žinios. Ir už tai, turėtume dėkoti jums mokytojai, be jūsų gimnazija būtų tik eilinis plikas pastatas. Taigi visos du tūkstančiai dvidešimtųjų metų abiturientų laidos vardu sakome ačiū jums už tas nuoširdžias pamokas per kurias ne tik mokydavomės sausus dalykus, bet ir šnekėdavome, kaip sako žmonės, šiaip apie gyvenimą. Ačiū, už tas plačias jūsų šypsenas koridoriuose, ačiū už ne itin lengvus kontrolinius, ačiū už bemieges jūsų ir mūsų naktis, ačiū už tai, kad visados iš mūsų reikalavote daugiau, nei galbūt mes buvome pajėgūs, ačiū, kad suprasdavote ir tikėdavote mumis. Dėkojame auklėtojoms už jūsų vargus teisinant mūsų pamokas, traukiant mus iš gyvenimo klystkelių. Dėkojame lietuvių kalbos mokytojams už svajones, už gilesnį pasaulio supratimą, na, o tiksliųjų mokslų mokytojams už supratimą, kad gyvenimas ne vien svajonės, o ir realūs, kartais nemalonūs skaičiai. Užsienio kalbos mokytojoms, sakome ačiū už  platesnį horizontą. Istorijos ir geografijos mokytojoms už įskiepytą meilę savo kraštui. Gamtos mokslų mokytojams už supratimą ,kas esame ir kokie esame. Etikos ir tikybos mokytojams už prasmės ir esmės paieškas.  Menų mokytojams dėkojame už įgytą suvokimą, kad kiekviename iš mūsų slypi bent maža menininko gyslelė. Kūno kultūros mokytojams - už mūsų kūno ir proto lavinimą. Ačiū pavaduotojoms už visą nematomą darbą, kurį jūs nudirbate ir ačiū direktoriui už tokio nuostabaus kolektyvo subūrimą. Taip pat, esame labai dėkingi ir mūsų tėvams už suteiktą paramą visus 12-ka metų ir galimybę tobulėti kaip asmenybėms.

 

Gerb. mokyklos bendruomene,
šiandien visi esame iššūkio, su kuriuo susiduria ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis, dalyviai. Kartu galime tapti ir naujų galimybių, proveržio kūrėjais. Tai yra proga mūsų švietimo sistemai tapti modernesne, drąsiai priimančia šiuolaikines skaitmenizacijos galimybes. Jau dabar viešai kalbama apie šių pokyčių ilgalaikę reikšmę, visa bendruomenė aktyviai įsitraukia į unikalių sprendimų paiešką ir įgyvendinimą.
Nuo pirmadienio visoje šalyje ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu. Daug mokyklų jau taiko šią mokymo formą, jai aktyviai ruošiasi. Noriu padėkoti mokyklų vadovams, mokytojams, kurie pastarąsias dvi savaites dirbo intensyviu režimu, ruošėsi ateinančiam pirmadieniui, kai pradėsime dirbti neįprastu būdu. Džiugu, kad mokyklos ne tik ruošiasi, bet ir dalijasi patirtimi su kitomis, per šį laikotarpį išryškėjo puikių vadovų, puikių mokytojų, lyderių.
Suprantame, kad gali kilti vienokių ar kitokių nesklandumų, sunkumų. Pabrėžiame, kad jų bijoti nereikia, o ramiai tariantis, kalbantis rasti sprendimus. Tai metas, kai visi mokomės ir visa švietimo sistema – ne tik Lietuvos, bet ir Europos – pereina į naują etapą. Laiko tam pasiruošti beveik neturėjome.
Atsižvelgdami į skubią situaciją, pavedėme Nacionalinei švietimo agentūrai pirkti 15 tūkstančių planšetinių ir 20 tūkstančių nešiojamų kompiuterių mokykloms. Kartu su partneriais ieškome žmonių, įmonių, kurie galėtų dovanoti ar paskolinti įrangą vaikams. Pirmieji kompiuteriai mokyklas galės pasiekti jau kitą savaitę. Dėl objektyvių įrangos įsigijimo, transportavimo aplinkybių visas kompiuterinės įrangos kiekis iškart į Lietuvą neatkeliaus. Todėl prašome Jūsų supratimo pirmiausia panaudojant savo resursus – turimus kompiuterius mokyklose, bendradarbiaujant su savivaldybėmis, suteikti juos vaikams. Iš savo pusės darome viską, kad kuo greičiau mūsų visų vaikai būtų aprūpinti.
Puiku, kad nemažai mokyklų jau gana sklandžiai naudoja pasirinktą nuotolinio ugdymo sistemą. Kur tokios sąlygos dar neišvystytos, drąsiai naudokite paprastus mokymo bei bendravimo būdus – perduodant užduotis telefonu ir kitomis priemonėmis. Tikiu kiekvienos mokyklos kūrybiškumu, gebėjimu telktis ir rasti sprendimus.
Kviečiu abiturientus ir mokytojus ramiai ruoštis egzaminams. Yra parengtas tvarkaraštis, kaip būtų galima organizuoti brandos egzaminus nuo birželio 1 d., taip pat nuo birželio 22 d., jei egzaminų pagal dabartinį tvarkaraštį gegužę nebūtų galima vykdyti. Tačiau sudarėme planavimo grupę, kuriai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas, į ją įeina bendrojo ugdymo, aukštųjų mokyklų, Lietuvos moksleivių sąjungos, Studentų sąjungos atstovai, švietimo ekspertai. Ši grupė rengs galimas alternatyvas dėl brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas, jei karantinas būtų pratęstas ir ilgesniam laikotarpiui. Galimi sprendimai bus parengti iki balandžio 12 d.
Atidžiai stebime situaciją ir prognozes dėl karantino trukmės. Situacijai dėl koronaviruso nesikeičiant, tikrai turėsime priimti atitinkamus sprendimus. Noriu pabrėžti, kad mūsų svarbiausias tikslas yra užtikrinti vaikų sveikatą ir saugumą, o kartu siekti svarbiausių suplanuotų ugdymo rezultatų.
Skelbiame ir nuolat atnaujiname patarimus mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams. Kviečiame sekti informaciją Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje „NŠA NUOTOLINIS“, taip pat ministerijos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook.
Nuoširdžiai prašau visų kūrybiško veiklumo ir susitelkimo. Tikiu švietimo bendruomenės stiprybe kartu įveikti šį istorinį iššūkį.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras
Dr. Algirdas Monkevičius

          Kaip ir kasmet, mūsų gimnazijoje buvo minima Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiemet šventė jubiliejinė – 30 – oji, todėl ruoštis renginiui pradėta nuo pirmųjų kovo mėnesio dienų. Juk nejuokas pagaminti 300 trispalvių vėjo malūnėlių, tapusių nepriklausomybės vėjo simboliu.

          Kovo 10 – osios saulėtą vidurdienį gimnazijos mokytojai ir mokiniai, nešini trispalve atributika,  buriavosi mokyklos kieme bei rikiavosi iškilmingai eisenai Varpo aikštės link. Priekyje kolonos plevėsavo valstybės bei gimnazijos vėliavos, o mokinių rankose žaismingai sukosi vėjo pučiami malūnėliai. Jubiliejinis Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, subūręs ne tik gimnazijos, bet ir miestelio bendruomenę, jautriais žodžiais beldėsi į kiekvieno širdį. Susirinkusiuosius Varpo aikštėje bei visus miestelio gyventojus pasveikinti taip pat atvyko ir Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, kuris atvežė ir tradiciškai ant dr. Vinco Kudirkos kapo padėjo Prezidento puokštę. Nuskambėjus šventiniams sveikinimams bei literatūrinei kompozicijai, laisvės simboliu tapusiais trispalviais vėjo malūnėliais pasipuošė pievelė aplink Vinco Kudirkos paminklą, o minėjimo dalyviai skirstėsi išsinešdami širdyse žinojimą – tik laisvoje valstybėje ir žmogus yra laisvas.

 

VIDEO ĮRAŠAS

 

Autorius: R. Barisevičiūtė, mokytoja

Kovo 4 dieną gimnazijoje po 3 ir 4 pamokų vyko tradicinė Kaziuko mugė. Jos metu pirkėjai galėjo įsigyti įvairiausių išvaizdžių skanėstų bei rankdarbių. Labai smagu, kad norinčių prekiauti, o ir pirkėjų nestigo. Ačiū visiems – ir prekiautojams, ir pirkėjams.

 

Autorius: S.Žaganevičienė, mokytoja

     Visi laukiame pavasario. Laukėme ir žiemos, kadangi tikroji, su sniegu ir šalčiu, šiemet pas mus neatkeliavo, tai ir išvaryti nereikėjo.

     Bet kaipgi be Užgavėnių! Pradinių klasių mokiniai, pasidabinę pačių pasigamintomis kaukėmis, susirinko į linksmą Užgavėnių popietę. Vieni kitiems priminėme šios dienos burtus: jei nenorit, kad vėjas vasarą stogus plėšytų, rytą nevalia plauti lėkščių. Nesišukuokit plaukų, kad vištos daržų neiškapstytų. Vaikščiokit pasistiebę dideliais žingsniais, tai javai gerai derės. Užgavėnių dieną nevalia pykti... net tada, kai draugas, kepurę nuo tavo galvos nutraukęs, ima trypti ją kojomis. Taip jis gausų grybų derlių nori išburti!

     Linksmi, susikibę rankomis vaikai lauke žaidė, šoko Užgavėnių ratelius: „Ožka“, „Čeverykai“, „Meškutė“, „Senis“, „Šiaudų batai“.

     Daug juoko ir klegesio sukėlė „blynų kirpimo“ užrištomis akimis rungtis. Visi nekantravo kuo daugiau blynų susirinkti, todėl daugeliui sunku buvo sulaukti savo eilės kirpti. Nors užduotis rodėsi paprasta, bet surinktas blynų „derlius“ labai skirtingas.

     Į valgyklą viliojo iš mokinių suneštų žolelių išvirta kvapni arbata. Vaikai, kaip paukščiukai, sutūpė apie stalus. Kas valgė mamos keptą blyną, kas išvirtą spurgą, kas tėtės pirktą sausainį, užgerdami arbata. Sotinosi patys, vaišino kaimynus ir valgyklos darbuotojas, kad niekam netektų alkanų pilvų urzginti per Gavėnią.

     Pasikabėję, pačiauškėję vaikai skubėjo dienos įspūdžiais pasidalinti  su namuose jų laukiančiais namiškiais.

 

Autorius: L.Gončaruk, pr. kl. mokytoja

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button