Akimirkos iš paskutinio skambučio šventės

 

Autorius: B. Adomavičienė, dir. pavaduotoja

          Per pasaulio pažinimo pamoką pas ketvirtokus svečiavosi klasioko Roko tėtis. Jis papasakojo daug įdomių dalykų apie gyvūnus. Mes sužinojome, kaip ir kodėl kai kurie gyvūnai kaitalioja spalvas, kodėl vilkai gyvena gaujomis, kaip medžioja plėšrieji žvėrys, kalbėjo apie vandens gyvūnus, jų įvairovę. Buvo labai įdomu. Išgirdome tokių dalykų, kurių dar nežinojome apie šalia mūsų gyvenančius gyvūnus. Labai ačiū už šį pasakojimą.

 

Autorius: Gabrielė Bukauskaitė, 4 klasės mokinė

     Gegužės 17 – ąją minėjome Naumiesčio „Žiburio“ gimnazijos šimtmetį. Gimnazijoje vyko netradicinės pamokos. Nuo pat ryto kiekviena klasė rašė žinutes apie save ateities gimnazistams, kurie čia mokysis po 25 metų. Į Laiko skrynelę sutilpo klasių nuotraukos, mokinių asmeninės žinutės, piešiniai, eilėraščiai, linkėjimai, raktai, saugantys gerus jausmus savo mokyklai, mokinių prezidenės Vaivos prašymas 2044 – ųjų gimnazistams pratęsti šią tradiciją, papildyti Laiko skrynelę, direktoriaus Romo Eikevičiaus laiškas su viltimi, kad gimnazijos auklėtiniai kurs savo ateitį mūsų krašte, atves čia mokytis savo vaikus, kad Daktaro Vinco Kudirkos žemėje klestės gimnazija.  Jubiliejaus proga išleistas pažintinis lankstinukas apie Naumiesčio „Žiburio“ gimnaziją 1919 metais ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnaziją 2019 metais. Sudarytojos Vidmanta Venciuvienė ir Gražina Žemaitienė jį taip pat įdėjo į Laiko skrynelę. Ją saugoti patikėta gimnazijos istorijos muziejaus vadovei Vildai Stoliarenokienei. Kudirkaičiai uždegė atminimo žvakes ant Daktaro Vinco Kudirkos ir gimnazijos kūrėjų kapų miesto kapinėse.

     Per antrąją pamoką 5 – 12 klasių mokiniai išsiskirstė į užsiėmimus pagal savo pomėgius: dalyvavo viktorinoje gimnazijoje dėstytomis užsienio kalbomis, sprendė uždavinius iš senų prieškario vadovėlių, rašė asmeninius laiškus ateities kartoms, daugiau sužinojo apie dviejų žymių ugdytinių- Petronėlės Orentaitės ir Antaninos Liorentaitės- gyvenimą ir veiklą, varžėsi sportinėse rungtyse. Pradinių klasių mokiniai susipažino su gimnazija prieš 100 metų, po to džiaugėsi bendraamžių ir mokytojos Laimutės Gončaruk sukurtu spektakliu „Grybų karas“.

     Trečioji pamoka – buvusių gimnazijos auklėtinių – alumnų sėkmės istorijos. Mokinius kvietė susitikti, padiskutuoti ūkininkas Linas Pukelis, dvasininkas Žydrūnas Burnys, pasienietis Marius Dubinskas, „Lauksvos“ vadovė  Loreta Valaitienė, jauni ir patyrę verslininkai: Žilvinas Binisevičius, Irma Orintaitė, aktorius Tadas Gudaitis. Įdomu buvo sužinoti, kaip jie siekė ir siekia savo tikslų, kokių iššūkių patyrė, ką pataria jaunimui renkantis profesiją, darbą. Esame jiems dėkingi už pavyzdį mūsų gimnazistams.

     11 valandą Švento Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vikaras Romualdas Vitkovskis aukojo šv. Mišias už pirmosios „Žiburio“ gimnazijos kūrėjus, už visus per 100 metų mieste dirbusius ir tebedirbančius mokytojus, už mokinius.

     12 valandą gimnazistai, mokytojai, svečiai rinkosi miesto kultūros centre į šventinį gimnazijos šimtmečio minėjimą – koncertą. Tautodailininkės Meilės Andriukaitienės karpiniais puoštoje salėje pagerbėme gimnazijos ištakas – knygnešių, daraktorių, šviesuolių motinų mokyklą, prisiminėme mokyklos kelią mūsų mieste nuo 1919 m. iki 2019 m.: Naumiesčio „Žiburio“ gimnazija, progimnazija, Vinco Kudirkos pradžios mokykla, Kudirkos Naumiesčio vidurinė, Vinco Kudirkos vidurinė mokykla, Vinco Kudirkos gimnazija.

     1918 -aisiais, vos pusmečiui nuo Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo praėjus, sunkiu pokario ir valstybingumo kūrimo laikotarpiu, mūsų miesto šviesuoliai ūkininkai Juozas Kavaliūnas, Juozas Valaitis, Juozas Stankūnas, „Žiburio“ draugijos Naumiesčio skyriaus vadovas Bonifacas Stankevičius, mokytojai S. Matulaitis, Ona Valaitytė sugebėjo atlikti parengiamuosius gimnazijos steigimo darbus: išrūpino leidimus, rado mokytojus,  patalpas, inventorių, lėšas patalpų nuomai, mokytojų atlyginimams, mokymo priemonėms. Bet svarbiausia –  mokslo metų viduryje, sausio mėnesį, surinko mokinius - 79 gimnazistus, kurie,  išlaikę stojamuosius egzaminus, 1919 metų sausio 9 dieną,   trijose klasėse, vadovaujant gimnazijos direktoriui Antanui Daniliauskui, pradėjo Naumiesčio „Žiburio“gimnazijos istoriją. 

     Raimondos Barisevičiūtės ir Birutės Adomavičienės suburti skaitovai: mokytojai Laura Venciuvienė,  Eglė Būdienė,  Arūnas Oniūnas, gimnazistai Indrė Liubamirskaitė, Gabrielė Račkauskaitė, Martynas Lazauskas, Adomas Počas, Arūnas Taujinskas, Vakarė Ūsaitė, vartė svarbiausius, mums žinomus, šimtametės istorijos puslapius. Dėkodami prisiminėme asmenybes, kūrusias mokyklą mūsų mieste,  gimnazijos auklėtinius, garsinusius gimtinę ir Lietuvą. Istorinius pasakojimus papildė dainininkai, „Čioringės“ šokėjai – gimnazistai ir alumnai, mokytojų Editos Legotienės ir Evelinos Karpavičienės išugdyti. Džiaugiamės, kad šiandienos gimnazijoje turime tokių talentingų, kūrybingų, veiklių mokinių ir mokytojų. Sveikindami mus su švente tai akcentavo ir atvykę svečiai: Seimo narė Irena Haase, Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vedėjas Elvydas Pauliukėnas, Marijampolės apskrities gimnazijų, profesinio rengimo centro vadovai, miesto seniūnas Algimantas Baubonis, specialistė rasa Staugaitoenė, įstaigų atstovai, mokinių tėvai, buvę mūsų mokyklos mokiniai – alumnai, buvę mokytojai. Dėkojame svečiams už prasmingus linkėjmus ir dovanas.

     Už paramą organizuojant šventę esame dėkingi UAB ,,Lauksva‘‘, ,,Gulbelė‘‘, ,,Samsonas‘‘, ,,Samoras‘‘, ,,Fotospektras‘‘, verslininkui Vaidui Bagdanavičiui, svetingai mus priėmusiam miesto kultūros centrui, Linai ir Vidui Auguliams, gimnazijos mokinių tėvų komitetui, papuošusiam kiemą gėlių kompozicijomis.

 

Autorius: straipsnis - Gražina Žemaitienė, mokytoja;

nuotraukos - Rimantas Abromas, mokytojas

Gegužės 9-ąją, Europos dieną, 29 gimnazijos moksleiviai šventė pasitikrindami savo žinias Europos egzamine. Konkurso metu galėjome pasitikrinti savo žinias apie Europos Sąjungos istoriją, institucijas, kultūrą, geografiją, kalbas ir kt. Daugiausiai taškų (iš 20 galimų) surinko 9-okas Justas Abraitis ir abiturientė Inesa Jasulevičiūtė – abu po 14 taškų.

 

Autorius: Vaiva Valaitytė, gimnazijos mokinių prezidentė

Jaunieji gimnazijos sportininkai sėkmingai varžėsi rajono keturkovės pirmenybėse. Berniukų ir mergaičių komandos pasidabino sidabro medaliais.

 

Autorius: Tomas Vencius, kūno kultūros mokytojas

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button